Recomanacions literàries

Ja podeu escoltar i/o descarregar la secció en la qual des de la biblioteca municipal de Vilassar de MarMireia Martínez ens ha acostat tres llibres ben diferents però molt interessants.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.