Recomanacions literàries

Ja podeu escoltar les recomanacions literàries que ens van portar com cada dimecres des de la biblioteca municipal. El torn va ser per la Laia Ventura.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.