Recomanacions literàries

Ja podeu escoltar les recomanacions literàries que ens porten cada setmana des de la biblioteca municipal. La primera edició de l’any ens la portat Sol Teixidor.

 
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.