Puja l’atur a Vilassar de Mar respecte al passat desembre, però baixa en relació a fa un any

Puja l’atur el mes de gener a Vilassar de Mar. Les dades indiquen que al nostre poble hi ha 724 persones registrades com a demandants de feina no ocupades, és a dir, un 1’26 % més que en relació al mes de desembre. L’atur al nostre municipi ha baixat en la comparativa interanual el 23’22%, és a dir, en relació a les dades de gener de 2021. La taxa d’atur a Vilassar de Mar és del 7’34 %.

El mateix passa en relació al conjunt de la comarca. L’atur puja en relació a les dades del passat desembre, però baixa interanualment, i ho fa prop del 25%,

Els mesos de gener solen ser negatius per al mercat de treball i aquest 2022 no ha estat cap excepció. L’atur registrat al Maresme ha pujat en 216 persones situant-se en 23.418 el nombre de maresmenques i maresmencs inscrits a les oficines d’ocupació com a demandants de feina no ocupats.

L’actualització de dades col·loca la taxa d’atur maresmenca en l’11%. Això suposa un repunt respecte del mes passat (0,93%), un fet habitual en els mesos de gener. Més destacable és el descens interanual amb una reducció del 24,8%.

Aquest increment no és exclusiu de la comarca; ha augmentat també pel conjunt de la província (0,64%) i de Catalunya (0,72%), de la mateixa manera que també ha disminuït interanualment (-27,18% i -26,82%, respectivament).

Al conjunt de la comarca, l’atur masculí ha repuntat més que el femení (1,41% vs 0,58%) i ha baixat amb més intensitat en termes interanuals (-27,91% vs -22,31%). Les dones segueixen sent les més nombroses en les llistes d’atur. La taxa d’atur és del 12,96% per les dones i del 9,14% pels homes.

Tot i que la comparativa respecte al mes anterior és negativa, l’escenari canvia de to en relació als valors del mateix període de 2021. Les dades indiquen que al Maresme hi ha 1.432 persones menys en situació d’atur, una xifra que en valors percentuals representa una reducció del 24,80% interanual.

Pel que fa al mes de gener de 2022, l’increment de l’atur s’ha concentrat en el sector serveis i també s’ha comptabilitzat un increment en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior (SOA). En canvi, la indústria i la construcció reflecteixen una reducció de la desocupació que percentualment arriba al 0,49% en el cas de la indústria i al 0,85% en la construcció. A l’agricultura no s’ha registrat cap variació respecte al mes anterior.

L’atur a la comarca segueix concentrat en les persones de 55-64 anys, una característica que es repeteix per sexe.

En relació al mes passat, l’atur ha repuntat en tots els grups d’edat menys en el de les persones de 45-54 anys, mentre que interanualment ha baixat en tots, amb la màxima reducció entre les persones joves de 16-24 anys (-47,36%).

La mateixa informació per sexe indica un descens mensual de l’atur femení 45-54 anys i masculí 35-44 anys. Interanualment, disminueix en totes les edats i sexe.

L’atur de molt llarga durada, situació en la qual es troben 8.507 persones, és el més nombrós i té un pes del 36,33%. Les diferències per sexe són rellevants; mentre que aquest té un pes del 40,41% entre les dones baixa fins al 30,86% en el cas dels homes, encara que en tots dos casos és elevat.

Destaquem l’increment d’aquest tipus d’atur respecte d’un any abans (7,62%; 6,84%; 9%, respectivament) encara que el que ho fa amb més intensitat és aquell amb durada màxima d’un mes.

Per sectors, ha repuntat en els serveis (1,39%). I per sexe, ho fa en el primari i els serveis en el cas de les dones i en la indústria i serveis en el cas dels homes. La comparativa interanual indica una reducció de l’atur en tots els sectors sexe.

La secció del comerç tanca el mes de gener amb el nombre més elevat de persones aturades registrades (3.734) i és una de les 15 seccions en què ha repuntat l’atur respecte del desembre passat. Respecte d’un any abans, ha baixat en la majoria de seccions.

Prop del 26% de les persones desocupades demanden una ocupació elemental. En relació al desembre, han augmentat les demandes d’aturats en els grups d’ocupacions de treballadors dels serveis (2,58%), ocupacions elementals (1%), empleats d’oficina (0,85%), treballadors d’ indústries i construcció (0,34%) i tècnics i professionals de suport (0,09%). Han disminuït en tots els grups en termes interanuals.

Pel que fa a l’àmbit local, els 30 municipis de la comarca registren descensos d’entre el 18% i el 37% interanualment, en canvi,  mantenen un comportament diferenciat en la comparativa mensual. En concret, 20 comptabilitzen un augment en la xifra de persones aturades, 9 registren baixades i a Cabrils no es produeix cap variació respecte a desembre de 2021.