Puja la renda per càpita dels habitants del Maresme, però es manté per sota de la catalana

Les dades desmunten tòpics. Si bé hi ha una certa imatge del Maresme com a territori ric, les xifres oficials sobre renda mitjana per càpita i renda familiar bruta dibuixen un Maresme amb realitats ben diferents. Mentre 5 municipis de la comarca (Cabrils, Alella, Tiana, Teià i Sant Vicenç de Montalt) es troben entre els 10 amb una renda per càpita més elevada de Catalunya; Pineda de Mar, Tordera i Calella es troben entre els 50 amb rendes més baixes.

La renda per càpita del Maresme, tot i haver remuntat, encara no arriba als barems previs a la crisis econòmica i es manté per sota de la mitjana catalana, segons constata l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme en base a les darreres dades oficials publicades corresponents a 2015.

La renda mitjana per habitant al Maresme és de 16.400 euros, 400€ per sota de la mitjana de Catalunya. Aquestes xifres col·loquen el Maresme com la setena comarca amb una renda per càpita més elevada, darrera del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Ripollès i el Garraf. Respecte a les dades anteriors, el Maresme ha baixat una posició. Pel que fa a Vilassar de Mar, la renda mitjana per habitant és de 19.300 euros.

Aquests càlculs estan fets en base a la informació de 24 municipis maresmencs. No hi ha dades de Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Òrrius, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Santa Susanna. Les xifres disponibles mostren diferents realitats municipals. 14 municipis es troben per sobre de la mitjana comarcal, destacant Cabrils que, amb una renda per càpita de 23.900 euros per habitant, és el que presenta una xifra més elevada a nivell del Maresme i el quart en el context de Catalunya. 4 municipis maresmencs més se situen entre els 10 catalans amb rendes més elevades. Es tracta d’Alella (23.200€/h) que ocupa el sisè lloc; Tiana (22.800€/h) el setè; Teià (22.800€/h) el vuitè i Sant Vicenç de Montalt(21.600€/h) el desè. A la banda oposada, trobem Pineda de Mar que, amb una renda per càpita de 12.800 euros, és el municipi del Maresme amb una renda més baixa. En el conjunt de Catalunya hi ha 3 municipis de la comarca entre els 50 amb rendes inferiors. A més de Pineda de Mar, es troben Tordera (13.000€/h) i Calella (13.800€/h).

L’estudi realitzat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal també analitza la renda familiar bruta disponible (els ingressos de què disposen els habitants per destinar-los a consum o estalvi). Aquest paràmetre ha augmentat un 2,31% respecte a l’anterior, amb increments més intensos a Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Canet de Mar i Arenys de Munt; en canvi, ha baixat a 3 municipis: Argentona, Pineda de Mar i Premià de Dalt.

Pel que fa a la procedència de la renda de les famílies, no hi ha hagut gaire variacions i el recurs amb un pes més important (61,2%) és la remuneració d’assalariats. L’excedent brut d’explotació (activitats empresarials) representa el 20,3% i els ingressos procedents de prestacions socials arriben al 18,5%.