Prevenció d’incendis en zones boscoses per l’onada de calor

Davant de l’onada de calor que afecta la comarca, i tenint en compte que aquest any la sequera ha estat notable, s’ha de tenir molta cura als boscos per evitar possibles incendis forestals. El Consell Comarcal del Maresme i l’Agrupació d’ADF’s recomanen als propietaris d’habitatges situats en zones boscoses que facin un auto check in per comprovar si el seu habitatge és prou segur.

Les 10 preguntes que cal plantejar-se són les següents:

  1.  Teniu la teulada neta de fulles i altres restes de vegetació
  2. Teniu la llenya acumulada aprop de la casa?
  3. Teniu netes les canalades i els baixants d’aigua de pluja de les teulades?
  4. Teniu branques/fullatge situat a una distància inferior a 7-10 cm de qualsevol paret o amb projecció sobre la casa?
  5. Teniu els tancs de combustible allunyats de la casa i el seu entorn net de vegetació?
  6. Disposeu de vidres amb càmere d’aire?
  7. Teniu les persianes ignífugues?
  8. Teniu l’accessibilitat de la casa garantida, sense vegetació que dificulti el pas?
  9. La mànega d’aigua del jardí té prou distància per arribar a tot arreu?
  10. Coneixeu les accions d’autodefensa que determina el Pla d’Autoprotecció de la urbanització?