Pressupostos participatius 2018

L’Ajuntament de Vilassar de Mar posa 150.000 euros del pressupost municipal vigent a disposició de la ciutadania per a què aquesta, mitjançant un procediment de participació ciutadana, pugui decidir quina ha de ser la seva destinació. És la segona vegada que es fan els pressupostos participatius. La primera experiència es va fer al 2016.

Enguany els 15 projectes que es portaran a votació són els que ha triat la comissió de pressupostos participatius del conjunt de projectes presentats al procés participatiu del 2016. Del 14 de maig al 9 de juny, al vestíbul de la Biblioteca Municipal, es podran consultar els 15 projectes, amb el títol i una breu explicació de cadascun. Al mateix temps, s’ha habilitat un espai al web municipal www.vilassardemar.cat/pressupostos-participatius per difondre tant els projectes seleccionats (cartell i vídeo (en breu)) com el procés de votacions.  Podran votar tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Vilassar de Mar majors de 16 anys.

Enguany la novetat serà que es podrà votar de forma electrònica a través de l’APP Vilassar de Mar per a dispositius mòbils. Les dates per fer-ho seran del 4 al 10 de juny (el dia 10 fins a les 13 h). El procés serà ben senzill: només caldrà descarregar l’APP, obrir-la, pitjar el botó “Pressupostos participatius 2018”, introduir el DNI, seleccionar 3 dels 15 projectes i prémer el botó “Emetre vot”. També hi haurà dos dies de votacions presencials, el 9 i 10 de juny. El dia 9, al matí, de 10.30 a 13.30 h a la Biblioteca Municipal, i de 17 a 20 h als locals municipals de la pl. Carles Trias. El dia 10, de 10 a 13 h, es podrà votar a l’Ajuntament. Només serà vàlid un vot per participant i la persona haurà d’escollir necessàriament tres dels 15 projectes que hi ha presentats. També podran prendre part en el procés de votacions les entitats registrades al registre municipal d’entitats.

Les entitats podran participar presentant a l’Ajuntament un sobre tancat amb un certificat de l’acord de l’òrgan de govern de l’entitat on es facin constar els tres projectes triats per l’entitat. Aquest sobre s’obrirà en el moment de fer el recompte de vots. Un cop finalitzat el període de votacions, el dia 10 de juny, es comunicaran els resultats. En cas que sigui necessari un desempat entre projectes es farà per sorteig. Els projectes s’ordenaran per ordre de votacions rebudes de més a menys, i s’aniran executant fins a esgotar els 150.000 € (IVA inclòs). En cas de sobrant econòmic, la comissió es reunirà per decidir la destinació d’aquests diners.

Al 2016 es va fer la primera experiència. 716 persones, el 4,2% de la població que podia votar, va participar en les votacions. Els projectes més votats dels pressupostos participatius 2016, on la ciutadania va decidir en què invertir 92.000 euros −el 50% del capítol d’inversions− del pressupost van ser: “El camí fàcil per anar a l’escola de l’Àlex”, les millores d’accessibilitat a la platja, el de la Biblioteca oberta, el tendal per a la pista de futbol de l’escola Pérez Sala i les tanques al Vaixell Burriac.