Presentació del facsímil del primer full del mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona

Aquest passat dijous, 16 de gener de 2020, Jordi Jubany, geòleg del Departament de Territori i Sostenibilitat, Antoni Roca, subdirector general de Geologia Regional i Geofísica de l’ICGC, i Jaume Massó, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, han presentat a la seu de l’Institut el facsímil del primer full del Mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona 1:40 000, que va publicar per primera vegada el 1891 i que va encarregar la Diputació de Barcelona al Dr. Jaume Almera.

Amb la publicació d’aquest facsímil i la seva presentació, l’ICGC (institució governamental que d’entre els seus àmbits d’actuació es troba la geologia) se suma als actes celebrats dins de l’Any Doctor Almera 2019-2020 organitzats per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, el Centre d’Estudis Vilassarencs, el Museu Geològic del Seminari de Barcelona, entre d’altres institucions, per recordar els 100 anys transcorreguts des de la defunció del principal impulsor de la geologia de Catalunya del segle XIX.

El Doctor Jaume Almera i Comas (Vilassar de Mar 1845-Barcelona 1919) fou un destacat geòleg i catedràtic d’Història Natural, membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, fundador i responsable del Museu de Geognòsia i Paleontologia del Seminari de Barcelona, autor dels cinc mapes geològics i topogràfics de la província de Barcelona i canonge de la catedral de Barcelona.