Presentació de les activitats del primer trimestre de l’Aula d’Extensió Universitària de Vilassar de Mar

Amb Sep Labarta i Miriam Gonzalez, president i vocal de junta de AEUVdM respectivament, vam parlar de les activitats del primer trimestre. conferències, tallers i sortides, formen l’atractiva programació de l’entitat.