Preinscripció i matriculació escolar 2009-2010

Entre el 23 de març i el 3 d’abril té lloc el període de preinscripció a les escoles i instituts per al curs 2009-2010. La preinscripció és el procés que s’ha de seguir per sol•licitar una plaça escolar.


La preinscripció l’han de fer tots els alumnes que han d’ entrar a una llar d’ infants, han de començar el segon cicle d’educació infantil (P3), el primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) o el batxillerat en qualsevol de les seves modalitats, o un cicle formatiu, o ensenyaments d’arts plàstiques i disseny. També s’han de preinscriure tots aquells alumnes que volen canviar de centre o que no s’han matriculat el curs anterior.

Els impresos de sol•licitud de preinscripció s’obtenen als centres educatius, a l’Ajuntament i a internet www.gencat.cat/preinscripcio. A l’imprès s’ha d’indicar, per ordre de preferència, tots els centres als quals es vol accedir. La documentació bàsica per fer la preinscripció és el DNI i el llibre de família. Un cop omplert, s’ha de dur, juntament amb la documentació que correspongui, al centre educatiu que s’ha demanat en primer lloc. Quan finalitza el termini de presentació de sol•licituds, les escoles publiquen la llista de sol•licituds baremades. Quan un centre educatiu té menys places que les sol•licitades, es fa un sorteig entre els qui tenen la mateixa puntuació. Un cop assignada la plaça, cal formalitzar la matrícula al centre on s’ha obtingut.
El Departament d’ Educació de la Generalitat ha posat en funcionament la pàgina web informativa de la preinscripció escolar (www.gencat.cat/preinscripcio), on les famílies es poden informar de tot el procés. L’oferta educativa de Vilassar de Mar es pot consultar també al web municipal www.vilassardemar.cat a la secció d’Educació. Per a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar l’ensenyament al municipi és una prioritat absoluta i fa tot el possible perquè la seva qualitat estigui assegurada. L’Ajuntament pren càrrec del manteniment i les millores a portar a terme a les escoles i atorga subvencions anuals als diferents centres educatius.

Educació infantil, primària i secundària obligatòria: preinscripció del 23 de març al 3 d’abril, i matriculació del 8 al 12 de juny
Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles artístics: preinscripció de l’11 al 22 de maig, i matriculació de l’1 al 7 de juliol
Cicles formatius de grau superior: preinscripció del 25 de maig al 5 de juny, i matriculació de l’1 al 7 de juliol
 

Leave a Reply