Ple ordinari a l’Ajuntament

Ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, aquest dijous 18 de novembre, a les 8 del vespre, retransmès per Vilassar Ràdio.

Ordre del dia:

I.- Part resolutòria:
0. Aprovació de les actes de les sessions del 16/09/2010 i 30/10/2010.
1. Prestació aval de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, SMPU SA, per a la concertació d’un préstec a curt termini amb l’entitat “La Caixa” per un import d’1.500.000 euros.
2. Incorporació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al patronat de la Fundació Ernest Lluch.
3. Modificació de la línia C-7 de transport interurbà entre Vilassar de Mar i Cabrera de Mar a partir del dia 1 de desembre de 2010.
II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple:
1. Decrets de l’alcaldia.
2. Precs i preguntes.

Leave a Reply