Places disponibles a Escola Bressol Municipal

El passat mes de setembre les escoles bressol de Vilassar de Nar van començar el curs escolar. Gairabé dos mesos més tard a l’Escola municipal “La Bressoleta” encara hi ha places disponibles per aquest curs. Per a més informació, els pares que vulguin informar-se cal adreçar-se a l’equipament de l’avinguda Eduard  Ferrés, 168. El telèfon de l’escola és el 93 759 36 62 i el correu electrònic és a8069967@xtec.cat