“Parlem de consum” tracta sobre el sobreendeutament de les famílies

La secció mensual de consum del magazine matinal “Parlant de tot”, presentat i produït per Jaume Cabot, que compta amb la participació d’Oriol Contreras ,responsable de l’oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), ha centrat la seva atenció, en l’edició del passat febrer,  en un problema que comença a ser greu, el sobreendeutament de les famílies, promogut per l’actual difícil situació econòmica.

Moltes famílies tenen manca d’ingressos per no tenir feina, perquè els ERES els arriben tard, perquè són autònoms que no poden obrir el seu negoci o  perquè tenen tenen negocis que no hi ha manera que tirin cap endavant

Contreras ha explicat que hi ha algunes  petites entitats financeres que estan tensant la corda del sobreendeutament   promovent-lo encara més i generant tota una sèrie de problemes.

Algunes d’aquestes companyies no ofereixen a vegades prou informació sobre les clàusules dels productes financers que ofereixen, que a vegades són molt abusives i amb un benefici exageradament més gran al de les entitats bancàries, i afegint a més assegurances i despeses elevadíssimes per conceptes com el retorn de rebuts

En són un exemple, d’aquest tipus de productes financers,  els crèdits revolving.

El passat mes de gener va entrar en vigor una ordre ministerial que limita el tipus d’interès que  aquestes petites entitats poden cobrar. És fins a un màxim del 18-19 %, quan aquestes petites entitats s havien estat cobrant fins al 23, 24, 25 % del tipus d’interès .

Contreras ha subratllat que cal que la societat tingui més cultura financera. Ha afegit que algunes d’aquestes petites financeres ja no fan gaire publicitat dels seus productes perquè en l’actual context de crisi econòmica  no els hi cal. Abans no hi havia gaire demanda d’aquest tipus de productes, però ara n’hi ha molta, i en general, és el client el  qui busca l’entitat financera que vol que li doni servei, i no a l’inrevés, quan eren les entitats les que anaven a la recerca de clients

Contreras ha explicat què aconsella a aquelles persones que porten aquests casos fins a les oficines d’informació al consumidor : saber quin tipus de contracte s’ha signat i el desglossament del que s’ha pagat i si, en cas que vegi que hi ha alguna clàusula abusiva, aconsella al consumidor afectat reclamar al Jutjat o adreçar-se al Banc d’Espanya per posar-lo en coneixement d’aquesta situació.    

Per contactar amb l’OMIC cal trucar al 93 754 05 00. L’horari d’atenció al públic és el dilluns i dimecres a la tarda i dijous al matí. Amb motiu de les mesures de confinament, combina per setmanes atenció presencial i atenció telemàtica.

Escolta l’àudio de la secció´”Parlem de consum” en aquest enllaç