Parlant de sexe. Tendències

Ja podeu escoltar el “Parlant de sexe” amb MirexBlood. Avui hem parlat de tendències i com sempre amb les recomanacions de temàtica sexual. Recordeu que tenim en marxa el concurs d’il·lustració eròtica i amb la col·laboració de “Crazy Love“.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.