“Parlant de Sexe”: Concurs de relats eròtics

En el Parlant de Sexe d’aquest divendres 23 d’octubre, la nostra sexòloga, la MirexBlood ens ha parlat del segon concurs de relats eròtics basats en el confinament. Com podem escriure aquest tipus d’històries, els personatges, la temàtica, les bases per participar i els premis que tenim pels guanyadors/es del concurs.

BASES CONCURS:

Bases del concurs de literatura eròtica
en confinament #RelatsenConfinament
La participació al concurs implica necessàriament l’acceptació prèvia,
íntegra i incondicional de les bases següents:

 1. Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys o que hagi fet els 18 anys abans de la data
  d’entrega del seu relat.
 2. Cada participant podrà presentar només una obra.
 3. El tema del relat és l’erotisme en un context pandèmic i de confinament. Fugint de la perspectiva
  fal·locentrista i/o pornogràfica. El jurat valorarà, entre altres, els següents quatre aspectes:
  • Adequació a la temàtica
  • Nivell d’erotisme
  • Escriptura
  • Originalitat
 4. L’obra pot ser original en català o en castellà. A l’obra no pot aparèixer cap pseudònim que es pugui
  relacionar amb Twitter.
 5. L’extensió mínima del relat és de 2.000 paraules, i l’extensió màxima 5.000 paraules.
 6. Les obres s’hauran d’enviar en format DOC, sense indicar cap dada personal, ni pseudònim.
 7. L’enviament serà per correu electrònic a l’adreça parlantdesexe@vilassarradio.cat . Al cos del
  correu electrònic hi ha de constar:
  • Nom i cognoms de la persona participant.
  • Dades de contacte (e-mail i número de telèfon).
  • Pseudònim en cas que vulgui conservar l’anonimat.
  • Enllaços a les seves xarxes socials, en cas que vulgui ser mencionat.
 8. La data límit d’entrega de presentació de les obres és el dia 18 de desembre de 2020.
 9. Les obres presentades hauran de ser originals de l’autora o autor i no haver estat publicades ni
  guanyadores de cap premi.
  Si l’autor/a presenta un plagi o una versió, l’organització del concurs no se’n farà responsable i tota
  responsabilitat legal i econòmica caurà sobre l’autor/a en qüestió.
 10. PREMIS
  D’entre tots els relats presentats que s’adeqüin a la temàtica i que compleixin les bases, n’escollirem 2.
  Primer premi:
  • Un satisfyer per home o dona (segons ho vulgui el guanyador)
  • Altres complements.
  Segon premi:
  • Lot de lubricants.
  • Complement sorpresa.
 11. La decisió del jurat és inapel·lable.
 12. Els guanyadors seran anunciats a les xarxes socials i se’ls comunicarà via e-mail/telèfon.
 13. L’autora o autor tindrà el dret d’explotació del seu relat