“Parlant de sexe” 15 d’octubre

Ja podeu escoltar la secció en la que MirexBlood ens fa recomanacions en el món del sexe. Avui ha parlat d’objectes quotidians que poden servir per enriquir la nostra vida sexual.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.