Oriol Contreras, responsable de l’OMIC l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, en la seva secció mensual, ens va parlar del consorci i les assegurances en relació a l’episodi de tempestes que va afectar Vilassar de Mar el passat 12 d’octubre. Diversos ciutadans es van veure afectats de diverses maneres, ara després de fer les valoracions és quan han de fer les consultes per si les assegurances o el consorci es fan càrrec dels costos d’arranjament dels desperfectes.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.