En la secció mensual amb l’Oriol Contreras, resposnable de l’OMIC (Oficina Municiapl d’Informació al Consumidor) hem parlat del “dret d’admissió“. Atenció que hi ha aspectes d’aquesta normativa que són ben desconeguts pel públic en general.