Oferta formativa a l’Escola d’Adults Els Ametllers per al curs 2014-2015

Al setembre es realitzarà la matriculació a l’Escola d’Adults Els Ametllers per al curs 2014-2015. S’oferirà com a novetat prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i anglès nivell 2 i es continuen impartint instrumental i cultura general, graduat en educació secundària, curs de preparació a la prova d’accés a grau superior, iniciació a l’anglès, COMPETIC inicial, català i castellà d’acollida i català i castellà bàsic.

Per als alumnes del centre amb preinscripció i admesos a la llista de la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior i Prova d’Accés + 25 serà els dies 3, 4 i 5 de setembre. Per als alumnes nous amb preinscripció i alumnes en llista d’espera el juliol de la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior i Prova d’Accés a la Universitat + 25, la matriculació es realitzarà els dies 8, 9 i 10 de setembre. Finalment, per als alumnes sense preinscripció, es farà els dies 15 i 16 setembre.

L’horari de matriculació és de 4 de la tarda a 8 del vespre. L’escola es troba al carrer Manuel de Falla, 1 baixos, el seu telèfon és el 937593694 i l’e-mail és a8057059@xtec.cat

Relació dels cursos que s’impartiran. Tots es faran a la tarda. 

 

  • Instrumental i cultura general (tres dies a la setmana)

Dos nivells

1r nivell: la seva finalitat és iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul.

2n nivell: millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals.
 

  • Graduat en educació secundària (de dilluns a divendres)

Curs per obtenir el títol de graduat en educació secundària (equivalent a l’ESO). Curs anual organitzat per  trimestres.

 

  • Curs de preparació a la prova d’accés a grau superior (de dilluns a divendres)

Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de grau superior

(setembre – maig, condicionat a les dates de l’examen)

  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys (de dilluns a divendres)

Curs adreçat a superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

(setembre-maig, condicionat a les dates de l’examen)

 

  • Iniciació a l’anglès (dos dies a la setmana)

Curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès. Adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua.

 

  •  Anglès nivell 2 (dos dies a la setmana)

Curs adreçat a persones que tenen  nocions elementals de la llengua anglesa.

  • COMPETIC inicial (dos dies a la setmana)

Curs anual on s’aprèn a utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic i del seu sistema operatiu. També a emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, així com conèixer els serveis disponibles a la xarxa d’Internet per a la cerca, l’intercanvi i la compartició d’informació.

 

  • Català i castellà d’acollida (dos dies a la setmana)

Cursos adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana. Curs quadrimestral

  • Català i castellà bàsic (dos dies a la setmana)

Cursos adreçats a persones que ja tenen assolit el nivell d’acollida de llengua i necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana o castellana. Curs quadrimestral