Obres de reurbanització del tram de Montevideo, entre Lluís Jover i Jeroni Marsal

Aquest dimecres 15 de juny, l’Ajuntament comença l’execució de les obres per convertir l’avinguda Montevideo, entre Lluís Jover i Marina, en un carrer de plataforma única, és a dir, amb voreres i calçada al mateix nivell.

Es tracta d’una actuació que es troba prevista dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que farà el carrer accessible i de prioritat per al vianant. L’objecte d’aquesta actuació és la reurbanització de l’avinguda Montevideo, entre el carrer Lluís Jover i el carrer Marina, canviant la calçada segregada actual de voreres estretes per una secció de plataforma única. El projecte s’ha dividit en dos trams, inicialment es farà el tram 1 entre Lluís Jover i Jeroni Marsal i posteriorment el tram 2 entre Jeroni Marsal i Marina.

D’aquesta manera, l’avinguda Montevideo passarà a ser en aquest tram, entre Lluís Jover i Marina, un carrer pacificat, de prioritat invertida on es prioritzarà l’ús del carrer per part dels vianants i on es limitarà la velocitat de circulació dels vehicles a 20 km/h. Al tram més estret entre Lluís Jover i Jeroni Marsal s’eliminaran les zones d’aparcament, un total de sis places. L’actuació també inclou la renovació i ampliació dels punts de recollida de les aigües pluvials.

L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Tebancat per un import de 109.695 euros (IVA inclòs). El termini d’execució previst és de dos mesos i està finançada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, en concret de la primera convocatòria corresponent a l’exercici 2021 de les subvencions regulades per l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, publicada al BOE núm. 201, de 23 d’agost, que regula el Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, promogudes pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Afectacions previstes durant l’obra:

– Tall de trànsit a l’avinguda Montevideo, entre Lluís Jover i Jeroni Marsal

– Trasllat contenidors de recollida de residus, provisionalment a Lluís Jover.

– Modificació provisional del recorregut del bus urbà C-13.