Obres al carrer Sant Magí per convertir-lo en carrer de prioritat invertida

Aquest dimecres 28 de novembre està previst l’inici de les obres al carrer Sant Magí per convertir-lo en carrer de plataforma única (voreres i calçada al mateix nivell) i de prioritat invertida (prioritat del vianant per sobre dels vehicles) per tal de millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants a la zona. L’actuació també inclou la modificació de tota la instal·lació d’enllumenat públic.

Un cop acabada l’obra, no es podrà aparcar al carrer i la velocitat màxima de circulació dels vehicles serà de 20 km/h. L’actuació, que compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, s’ha adjudicat a l’empresa Civil Stone, SL per un import de 116.869,19 € amb IVA. La durada prevista de l’actuació és de 2 mesos. L’obra tindrà afectació al trànsit rodat.

Del 3 al 21 de desembre: els vehicles no podran accedir al carrer. Del 21 de desembre al 7 de gener: es deixarà accedir als cotxes pel carrer, que tindrà un acabat provisional de formigó. A partir del 7 de gener i fins a la finalització de l’obra, l’accés dels vehicles tornarà a estar tancat. L’accés al carrer del Carme es farà per l’avinguda Escultor Monjo. Els contenidors de recollida selectiva es traslladaran al carrer Sant Genís.