Obres al carrer ca l’Aduana

Les obres d’urbanització del carrer de ca l’Aduana, entre el carrer Doctor Masriera i el Camí Ral, ja han finalitzat. Amb l’actuació, s’ha millorat la mobilitat eliminant barreres arquitectòniques. El carrer compta amb un aspecte nou: s’ha fet de prioritat invertida, amb la calçada i la vorera al mateix nivell per facilitar la mobilitat del vianant. També s’ha instal•lat una illa de contenidors soterrats amb les cinc fraccions: paper, vidre, plàstic, orgànic i rebuig.

Leave a Reply