Oberta la preinscripció a l’Escola Municipal d’Adults per al curs 2021-2022

Del 14 al 29 és oberta la preinscripció presencial a l’Escola Municipal d’Adults “Els Ametllers” per al curs 2021-2022. L’horari d’atenció al públic és  del 14 al 21 de juny de 16 a 20 h (tardes) i els dies 22, 23, 28 i 29 de juny de 10 a 14 h (matins). Tots els cursos es faran a la tarda. L’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits. Pel que fa a la matrículació, es realitzarà els duies 6, 7 i 8 de setembre per als alumnes que han fet preinscripció i a partir del 9 setembre per als que no l’han feta.

L’oferta formativa està integrada per aquests cursos:

ALFABETITZACIÓ 1r NIVELL

La seva finalitat és iniciar la lectura, l’escriptura i el càlcul. També es fomenta l’adquisició de vocabulari i l’aprenentatge de la llengua oral.

Curs anual – 3 h setmanals.

Novetat: pel curs 2021-22 s’ofereixen dos grups d’alfabetització, un en català i un en castellà. És necessari cursar els dos per passar al següent nivell.

NEOLECTORES 2n NIVELL

La seva finalitat és millorar l’expressió de la llengua oral i escrita, la lectura i els coneixements generals.

Curs anual – 3 h setmanals.

Novetat: Aquest curs s’imparteix en català i castellà, per aquest motiu cal haver cursat els cursos d’alfabetització en els dos idiomes o bé superar la prova de nivell corresponent.

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Estudis per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO).

Curs anual en dos nivells organitzat per trimestres. 17 h setmanals.

Novetat: pel curs 2021-22 s’ofereix el GES 1 en format semipresencial.

CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen. 390 h /curs.

PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25-45 ANYS

Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. De setembre a abril, condicionat a les dates de l’examen. 7 h setmanals.

CURSOS D’ANGLÈS: NIVELL I, II, III

Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua.

Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa.

Un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidaciódel nivell A2.

Cursos anuals – 2 dies a la setmana.

FOUR SKILLS

Curs destinat a fomentar els espais de conversa, lectura i comprensió de textos en anglès. Per poder accedir s’ha d’haver cursat anglès III o superar una prova d’accés.

1 dia a la setmana.

CURS D’ACOLLIDA DE LLENGUA CATALANA

1r nivell: Curs quadrimestral adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana.

3 h setmanals.

CURS D’ACOLLIDA DE LLENGUA CASTELLANA

1r nivell: Curs quadrimestral d’acollida adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua castellana.

2n nivell: Curs quadrimestral adreçat a persones que volen ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana.

3 h setmanals.

CLUB DE LECTURA

Taller per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació.

1 h al mes.

TALLER D’EINES GOOGLE

En el curs trimestral es resoldran qüestions per a una millora de l’organització a través del correu gmail i les seves extensions; com l’emmagatzematge del Drive, treballar amb Google Docs i Càlcul, creació de Formularis web, edició de pàgines web de Sites, guardar rutes amb Maps, i els dubtes que sorgeixin.

1,5 h setmanals.

TALLER POSA’T AL DIA

Taller anual enfocat a mantenir i reforçar les habilitats de lectoescriptura, ampliar coneixements de diverses temàtiques i estar al dia dels nous avenços tecnològics.

1 h setmanal.