Obert el termini per sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital

És obert des del 15 de juny el termini per demanar l’Ingrés Mínim Vital (IMV), prestació del govern espanyol dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no disposen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

La renda garantida per l’IMV serà de 462€ al mes per a una persona adulta que visqui sola. Quan es tracta d’una unitat de convivència aquesta quantitat s’incrementarà per cada persona addicional, adulta o menor, fins a un màxim de 1.015 € al mes.
 
L’accés a l’Ingrés Mínim Vital dependrà del nivell d’ingressos i del patrimoni de la persona que el sol·liciti, a més de complir altres requisits. Tota la informació sobre qui pot ser beneficiària, els requisits que s’han de complir, com s’han d’acreditar, les quanties, el pagament i la durada es poden trobar al web de la Seguretat Social. També es pot consultar al BOE, RDL 20/2020 de 29 de maig
 
L’accés a la prestació es pot fer mitjançant una sol·licitud de la persona interessada a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. També es posa a disposició de la ciutadania el tl. 900 20 22 22 . En cas de dubtes, a Vilassar de Mar l’Oficina Covid ofereix informació sobre l’IMV mitjançant cita prèvia. Els Serveis Socials Municipals també informen de l’IMV a totes les persones usuàries que tenen en seguiment.