Obert el termini per participar al concurs per escollir imatge de la Rierada

S’ha obert el termini per poder participar al concurs per escollir la imatge de la propera edició de “La Rierada”. Aquest certamen va néixer ara ja fa dos anys, al 2015, amb l’objectiu de dinamitzar, implicar i augmentar la participació activa dels vilassarencs en la festa major, divulgar el passat històric de la vila i reforçar la identitat de poble i la seva cohesió. Des de l’organització han explicat que” busquen artistes amb talent que tinguin ganes de donar personalitat a la imatge de la Festa Major Rierada 2017”. El termini de presentació de propostes es tancarà el 17 d’abril. Hi haurà un únic premi de 300 euros. Les persones interessades en fer arribar les seves propostes als organitzadors, han d’enviar els seus originals al correu electrònic: larierada.festamajor@gmail.com

Bases del concurs:
PREÀMBUL
La Rierada va néixer ara ja fa dos anys, al 2015, com a proposta de fil conductor de la temàtica de festa major del nostre poble, Vilassar de Mar. Els seus principals objectius són dinamitzar, implicar i augmentar la participació activa dels i les Vilassarenques, fer arribar al màxim de gent possible el passat històric de la vila i reforçar la identitat de poble i la seva cohesió.
Avui, La Rierada de Vilassar de Mar està buscant una imatge fresca i innovadora per representar la festa major d’enguany! Tenint en compte el que més ens representa, la voluntat de crear una festa més participativa, t’estem buscant a tu perquè siguis qui, mitjançant la teva creativitat i originalitat, ens brindis la teva espectacular proposta.

TEMÀTICA DE LA RIERADA
Per aquells que encara no heu tingut la oportunitat de viure en primera persona el que és la Rierada, ens agradaria posar-vos en context.
Durant els dies de Festa Major, el poble queda dividit en tres territoris, els quals contenen una de les rieres principals de Vilassar de Mar. A cada territori li correspon un color i un ofici lligat a la història de la vila.
Així doncs, tenim els següents tres sectors:
• La Gent Pagesa. Col·lectiu que es dedicava a conrear aliments i plantes per abastir als habitants del poble.
• Els Mestres d’Aixa. Col·lectiu que es dedicava a la construcció de petites naus de pesca i d’embarcacions més considerables, com bricbarques i bergantins de vela.
• Els Pescadors Contrabandistes. Col·lectiu que, a part d’anar a pescar, tenia d’altres negocis entre mans.

OBJECTE DEL CONCURS
Trobar una imatge destinada a ser la imatge corporativa de la Festa major LA RIERADA 2017 de Vilassar de Mar (en cap cas l’objectiu és substituir els escuts vigents de cada sector). La proposta ha d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartells, correu electrònic, pàgina web…).

PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol persona física o grup de persones físiques.
Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes.
Cap membre del jurat podrà participar al concurs.
En cas que el guanyador sigui menor d’edat els perceptors del premi seran els seus tutors legals.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Els treballs hauran de ser originals, inèdits i no haver estat presentats en cap altra convocatòria. L’autor és responsable de les accions que es poguessin derivar de l’incompliment d’alguna d’aquestes normes.
La participació en aquest concurs implica la presentació dels documents següents:
1. Imatge de La Rierada 2017/Cartell mut

Element gràfic de referència que representi els valors de la festa major participativa de Vilassar de Mar i que faci referència als tres sectors. Ha de permetre introduir-hi missatges i informació escrita (informacions sobre actes, esdeveniments, anuncis… de la Festa Major).
S’haurà de tenir en compte que s’ha de poder reproduir en quadricromia i en format A2.
2. Logotip

Tret distintiu simplificat de la imatge per ser reproduït com a icona de la festa (en web, marxandatge…).
S’haurà de tenir en compte que s’ha de poder reproduir en 1 tinta.
En cap dels dos casos hi ha limitacions pel que fa a la tècnica, però l’artista del disseny haurà de fer, si s’escau, les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió. Així doncs, la persona guanyadora es compromet a fer totes les adaptacions que des de La Rierada de Vilassar de Mar se li demanin.

REQUISITS / ASPECTES VALORABLES
Són requisits:
La imatge/cartell mut i el logotip han d’incorporar el missatge escrit “La Rierada 2017” i “Vilassar de Mar”.
Cal presentar la proposta tant en gama monocromàtica com en color
Els originals s’han d’enviar en els següents formats digitals:
1. JPG: 300 ppp de resolució i una dimensió mínima de 35×35 cm
2. Vectors: AI
3. PDF

Són aspectes valorables:
Ser veïna o veí de Vilassar de Mar / implicació amb el poble. Pot presentar-se una carta de motivació.
La bona aplicació de les propostes per a serigrafia (samarretes, bosses, jaquetes…).

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI
El títol del correu electrònic ha de ser “Imatge La Rierada 2017 + Nom i Cognom del participant” i en el cos del correu electrònic cal escriure-hi:
• Nom complert de l’artista o artistes
• Edat/edats
• Localitat de residència
• Telèfon de contacte
L’últim dia per presentar les propostes serà el dia 17 d’Abril de 2017.
JURAT
El jurat encarregat de valorar les propostes estarà format per un representant de cadascuna de les comissions de La Rierada:
• Representant Comissió Eco-Logística
• Representant Comissió Programació
• Representant Comissió Temàtica
• Representant Comissió Altaveu
Si hi hagués dificultats tècniques en el disseny i reproducció de la idea, el jurat podrà efectuar les modificacions estrictament necessàries, però sempre respectant al màxim el treball de l’autor i havent-ho consultat prèviament.
El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap disseny que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual s’encarregarà el disseny de manera directa.
PREMI
S’estableix un premi únic de 300 euros. Aquest premi estarà subjecte a les normes fiscals vigents que procedeixin (retenció del 15% de l’IRPF).
RESOLUCIÓ DEL CONCURS
La resolució del jurat es farà pública l’última setmana d’abril a través de Facebook i la pàgina web de La Rierada. A més, se li comunicarà la notícia al guanyador mitjançant un correu electrònic.
PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Els participants garanteixen que no aportaran materials que suposin vulneració de drets de propietat intel•lectual de tercers, fet pel qual alliberen absolutament a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment de qualsevol norma o infracció de drets de tercers per part dels participants, i assumeixen aquesta responsabilitat.
L’obra guanyadora serà propietat de La Rierada de Vilassar de Mar i l’autor cedirà en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, publicar-la o divulgar-la, total o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a publicitat. La Rierada de Vilassar de Mar podrà fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que siguin necessàries, fent constar el nom de l’autoria de l’obra en la seva difusió i divulgació als mitjans de comunicació.
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació implícita i total de les presents bases en tots els seus termes.