Obert el termini per demanar la compensació dels títols de transport que no s’hagin pogut utilitzar durant el confinament

Rodalies de Catalunya ha engegat el  procediment de compensació d’aquells títols de transport públic amb limitació temporal que no hagin pogut ser utilitzats durant el confinament a causa de la covid-19. La recuperació dels viatges perduts es podrà dur a terme a través de dues vies:

  • Les persones que no han fet servir el seu títol des del 14 de març podran ampliar-ne automàticament la caducitat simplement validant el títol.
  • Les persones que sí que hagin utilitzat el títol durant el confinament, a partir del 14 de març, hauran de fer una sol·licitud de bescanvi a les taquilles de les estacions.

Aquest procediment de compensació via bescanvis es podrà realitzar fins al 31 de desembre de 2020. En cap cas es realitzaran abonaments en efectiu.

Per a la resta de casos no contemplats en aquest procediment, s’haurà de redirigir al formulari de Consultes i Queixes del web rodaliesdecatalunya.cat o al telèfon 900 41 00 41.

Compensacions automàtiques

Aquesta via és la que han de seguir totes aquelles persones que ja havien estrenat un títol de Rodalies de Catalunya abans del 14 de març, i a les quals els hi ha caducat sense haver-ho utilitzat en cap moment del confinament. En aquests casos, la persona usuària podrà introduir el títol caducat en qualsevol validadora d’accés a la xarxa de transport, i el sistema de validació imprimirà en el títol una nova data de caducitat, de manera que recuperarà tots aquells dies o viatges que no va poder utilitzar des del 14 de març. Dins d’aquesta via de compensacions hi haurà dos casos diferents: 

  • Els títols de caducitat mensual (Abonament Mensual i Abonament Mensual Estudiants): el requisit perquè es produeixi l’ampliació automàtica de caducitat és que el títol s’estrenés abans del 14 de març i no es fes servir entre el 14 de març i l’11 d’abril.
  • Els títols de caducitat trimestral (Bonotren, Bono10, Bono Exprés i Abonament Trimestral): el requisit perquè es produeixi l’ampliació automàtica de caducitat és que el títol s’estrenés abans del 14 de març i no es fes servir entre el 14 de març i el 10 de juny.

És important destacar que, en el moment en què una persona passi el seu títol per la validadora, començarà a comptar la nova data de validesa, incorporant els dies perduts. En aquest sentit, recomanem que no s’executi el procediment de recuperació de dies fins al moment que es necessiti el títol, ja que es disposarà fins al 31 de desembre de 2020 per fer ús d’aquest procediment de compensació.

Si la validadora no accepta fer un canvi de caducitat del títol el missatge que apareixerà serà “Títol caducat“. En aquest supòsit la persona interessada haurà de dirigir-se a les taquilles de l’estació, ja que probablement la causa serà que el títol hagi tingut alguna validació posterior a la data 14 de març.

Compensacions via bescanvis a les estacions

Per als casos de persones que sí que van utilitzar els seus títols de transport de Rodalies de Catalunya durant el confinamenta partir del 14 de març, un cop aprovat l’Estat d’Alarma, per motius laborals o de serveis essencials, el personal de taquilles de l’estació li facilitarà un bescanvi del títol a compensar ampliant la validesa del títol amb els dies que no ha estat utilitzat a comptar des del 14 de març.

Aquest procediment de compensació via bescanvis es podrà realitzar fins al 31 de desembre de 2020.

Per a la resta de casos no contemplats en aquest procediment, s’haurà de redirigir al formulari de Consultes i Queixes del web rodaliesdecatalunya.cat o al telèfon 900 41 00 41.

Per a més informació, cliqueu aquí: