Obert el termini per a demanar les subvencions de la Generalitat adreçades joves que posin en marxa un negoci

Tots els inicis són complicats i més encara si ets jove, no tens gaire experiència i poses en marxa un negoci propi. A això s’afegeix la complicada situació que estem vivint aquest any.

Per fer el camí més fàcil, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tret una línia de subvenció que afavoreix l’autoocupació de les persones joves que s’hagin donat d’alta com a autònom i estiguin inscrites en el programa de Garantia juvenil. L’ajut pot arribar als 10.000 euros. Aquest any només es pot tramitar online i el termini finalitza el 15 de setembre de 2020.

Les mesures de foment del treball que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de 10.000 euros per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs. D’aquesta manera, es garanteixen uns ingressos mínims de la persona autònoma a l’inici de la seva activitat econòmica.

Per ser beneficiari d’aquest ajut cal estar inscrit al programa Garantia juvenil i haver-se donat d’alta com a treballador/a autònom/a entre l’1 de setembre de 2019 i el 15 de setembre de 2020, data màxima de presentació de les sol·licituds de subvenció.

Cal tenir en compte, però, que si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos, la persona beneficiària ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. En la resta de situacions s’apliquen els següents barems: 

AJUTS A L’AUTOOCUPACIÓ 2020
MESOS D’ALTA D’AUTÒNOM/AIMPORT DE LA SUBVENCIÓ
Menys de 80 €
86.429,00 €
97.143,00 €
107.857,00 €
118.571,00 €
1210.000,00 € 

Aquests ajuts a l’autoocupació compten amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

El tràmit de sol·licitud es realita a la web de tràmits de la Generalitat des d’aquest enllaç

Des del Consell Comarcal del Maresme recorden que els i les joves d’entre 18 i 29 anys que resideixin a la comarca, compleixin aquests requisits, tinguin dubtes a l’hora de fer la tramitació o vulguin formular qualsevol consulta sobre aquesta línia de subvencions poden contactar amb el servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme.

L’email és emprenedoria@ccmaresme.cat