Obert el termini de preinscripció a l’Escola d’Adults “Els Ametllers”

Des del 15 de juny és oberta la preinscripció per a l’oferta formativa de l’escola municipal d’adults Els Ametllers, de Vilassar de Mar, per al pròxim curs 2020-2021. Es pot fer presèncialment, demanant cita prèvia al 93 759 36 94 o escrivint un email a a8057059@xtec.cat o on line omplint aquest formulari.

L’horari d’atenció telèfònica  és de 4 de la tarda a 8 del vespre del 15 al 19 de juny. Els dies 22, 23, 26 i 29 de juny l’atenció telefónica será de 10 del matí a 2 de la tarda.

Les dates de preinscripció presencials van del 15 al 19 de juny, a la tarda, i el 22, 23, 26 i 29 de juny, al matí.

Tots els cursos es faran a la tarda.  Cal recordar que l’escola es reserva el dret a no obrir un grup si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.. Les dates de matrícula seran el 7 i 8 de setembre de 2020 per a les persones que hagin fet la preinscripció al juny i a partir del 9 de setembre s’obrirà la matrícula per a la resta, fins a omplir els cursos.

Oferta formativa:

Alfabetització i Neolectors

1r nivell (Alfabetització) la seva finalitat és iniciar la lectura, l’escriptura i el càlcul. També es fomenta l’adquisició de vocabulari i l’aprenentatge de la llengua oral.   (Curs anual)

2n nivell (Neolectors) la seva finalitat és millorar l’expressió de la llengua oral i escrita, la lectura i els coneixements generals. Es destinarà una sessió a la setmana per treballar exclusivament la llengua oral. (Curs anual)

Graduat en Educació Secundària (17 hores setmanals)

Curs per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO). Curs anual organitzat per trimestres.

Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior (390 h/curs)

Curs adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25/45 anys ( 7 hores setmanals)

Curs adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. De setembre a abril, condicionat a les dates de l’examen.

Cursos d’anglès – nivell I, II i III (dos dies a la setmana)

Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Cursos anuals.

Four Skills ( un dia a la setmana)

Curs destinat a fomentar els espais de conversa, lectura i comprensió de textos en anglès. Per poder accedir s’ha d’haver cursat anglès III o superar una prova d’accés.

Curs d’acollida de català per a persones nouvingudes  (3 h setmanals)

1r nivell: Curs quadrimestral adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana.

Curs d’acollida/ Curs de castellà per a persones nouvingudes (3h setmanals)

1r nivell: Curs quadrimestral d’acollida adreçat a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua castellana.

2n nivell: Curs anual adreçat a persones que volen ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana.

Taller de lectura ( 1 hora cada quinze dies)

Taller per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació.

Taller d’eines digitals (1 hora a la setmana)

Taller trimestral per aprendre a ser més autònom amb les eines digitals (aplicacions pel mòbil i tauleta (correu electrònic, xarxes socials…etc)

Taller d’ofimàtica (1 hora a la setmana)

Taller trimestral que permet el domini bàsic del teu ordinador i els programes de navegació per internet, processadors de textos, presentacions i fulls de càlcul. 

Tallers monogràfics (1 hora a la setmana)

Taller trimestral on es treballaran coneixements i pràctica com:  Història de l’art, taller de la memòria, aplicacions de mòbils…etc