Noves mesures per accedir a l’Hospital de Can Ruti des del 21 de setembre

L’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona , conegut popularment com a “Can Ruti”, ha posat en marxa des del 21 de setembre un nou pla de mesures de restricció dels accessos al centre, tant per a professionals com a usuaris, amb l’objectiu de reduir l’excés de trànsit de persones a les instal·lacions del centre.


Hi ha dos punts d’accés obert, tant per a professionals com per a usuaris, que són l’entrada principal de l’Hospital i l’entrada de matern-infantil. Per tal d’agilitzar el control d’accés de seguretat, només poden accedir a l’Hospital els usuaris que tinguin una visita programada a consultes externes o a algun dels gabinets, una cirurgia major ambulatòria o un ingrés programat.

Així, els usuaris que vulguin accedir a l’Hospital han de de tenir en compte que s’han establert  unes mesures de control per a poder complir aquests requeriments:

  • Si tenen una visita programada en algun dels serveis de consultes externes o gabinets, hauran de passar la Targeta Sanitària Individual (TSI) pel lector de les pantalles que trobaran als vestíbuls.

En el cas que no disposin de la Targeta Sanitària Individual (TSI), han d’ensenyar el seu document identificatiu (document d’identitat o passaport) i el full de citació. En cas de no disposar-ne o de qualsevol altra incidència per accedir, els professionals del control els adreçaran al taulell, on seran atesos.

  • Si tenen una prova diagnòstica, una cirurgia major ambulatòria (CMA) o un ingrés programats hauran de passar la Targeta Sanitària Individual (TSI) pel lector, ensenyar el seu document identificatiu (document d’identitat o passaport) i mostrar el full de citació.

Més enllà de la normativa específica dels acompanyants dels pacients COVID, la resta de pacients hospitalitzats només poden estar acompanyats per una persona, preferiblement sempre la mateixa i, a poder ser, que no formi part dels pacients de risc de COVID.

Per a tal fi, els pacients reben una targeta de visitant en el moment de l’acollida a planta, la qual permetrà superar els controls de seguretat de l’entrada.

Aquestes targetes, que es renovaran mensualment, s’han de retornar en el moment de l’alta hospitalària.

Pel que fa als professionals, a part dels dos punts d’accés obert (l’entrada principal de l’Hospital i l’entrada de matern-infantil),també poden accedir per la porta d’entrada al soterrani del costat de la cafeteria de públic.

Totes les entrades dels professionals des d’aquesta data, estan controlades amb la targeta identificativa personal, a través d’un control de seguretat als accessos.

Situat en el marc del Campus Can Ruti de Badalona, l’Hospital Germans Trias presta atenció sanitària d’alta complexitat a les 800.000 persones que viuen al Barcelonès Nord i al Maresme, així com a alguns ciutadans d’altres territoris catalans en el cas de determinades patologies, en què l’hospital és referència per a fins a 1.200.000 habitants. L’Hospital el gestiona la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS), que també és responsable de l’Atenció Primària del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, i que està sota la influència de la Gerència Àmbit Metropolità Nord del Servei Català de Salut.