Noves eines per promoure l’envelliment actiu de la nostra gent gran

Que la nostra gent gran envelleixi de manera activa i amb la millor qualitat de vida possible. Aquest és l’objectiu que persegueix la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i, per aconseguir-ho, ha activat, entre altres eines, un grup motor per elaborar una diagnosi sobre l’envelliment actiu al nostre poble.

Aquest grup motor es va reunir per primera vegada el passat 15 de novembre i es preveu que a mitjans de setembre de l’any vinent, ja pugui comptar amb la diagnosi. Aquest estudi permetrà recopilar dades sociodemogràfiques relacionades amb l’envelliment actiu; determinar els serveis i recursos necessaris per afavorir l’envelliment actiu; conèixer les necessitats reals de les persones grans d’ara i del futur; elaborar una proposta de línies estratègiques per guiar les actuacions i cercar les respostes més adients per afavorir l’envelliment actiu durant el cicle vital.

Segons dades de 2021, a Vilassar de Mar, un 20,26% de la població està formada per persones de més de 64 anys. És per això que els ens locals com l’Ajuntament han inclòs entre les seves prioritats promoure l’autonomia personal i el benestar físic, social, emocional i mental de les persones durant el seu procés d’envelliment. Els estudis demostren que fer-lo de manera activa permet optimitzar aspectes com la salut, la participació i la seguretat de les persones grans i, per tant, millorar la qualitat de vida d’aquestes persones a mesura que envelleixen.

Les accions es faran tenint en compte tres eixos transversals: la diversitat i heterogeneïtat de les persones grans amb una perspectiva interseccional (eixos de gènere, diversitat cultural i d’origen, diversitat funcional, etc.), la soledat i l’escletxa digital.

Per dur a terme aquestes accions, l’Ajuntament compta, a més, amb el suport tècnic de Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu, el programa de la Diputació de Barcelona que ofereix assistència per millorar l’organització de serveis, equipaments i professionals en l’àmbit de l’envelliment actiu, i també amb la col·laboració del Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com a part integrant del grup motor.

Amb la incorporació d’aquestes eines, la Regidoria de Gent Gran reforça el seu propòsit d’oferir cada vegada més, una atenció de més qualitat a les persones grans del municipi.