Nova junta rectora al Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya

El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya té nova junta rectora. El passat 15 de febrer es van celebrar eleccions per escollir-la. Es va utilitzar el sistema de llistes obertes per primera vegada des de 1983, any de la fundació del Mercat. Els 416 socis que formen l’entitat actualment estaven cridats a votar els candidats que s’havien presentat individualment.  La nova junta, formada per sis membres de l’anterior equip, afronta diverses qüestions immediates que influiran en el futur de l’entitat. Els tres nouvinguts són David Vila, que és vocal, Jaume Brasó, el secretari, i Fernando Gallego, també vocal. El candidat més votat, Josep Vizcarro, continua com a president des de 2006. Jordi Rodón, com a tresorer; Vicenç Conesa, és vicetresorer;  Josep M. Pastó, vicepresident; Sito Vilarrubla, és vocal, i Ricard Montserrat, vicesecretari.

L’actual mecanisme electoral del Mercat de Flor estableix que cada dos anys es votarà per escollir tres membres nous. El relleu continu de socis en la gestió de l’entitat ha d’afavorir que hi pugui entrar sàvia nova sense que hi hagi un trencament pel que fa a la gestió i els projectes engegats. Els propers mesos, el Mercat farà cara a qüestions rellevants en els àmbits intern i extern, com ara l’ús d’una part de les instal•lacions i locals que han quedat buits en marxar el llogater, la creació d’un nou reglament de règim intern de l’entitat i la configuració del nou lloc web.

Leave a Reply