Nous números premiats del sorteig de les paneres de Vilassar Comerç

Vilassar Comerç informa dels nous números premiats del sorteig de les paneres, ja que a dia 2 de gener van caducar els números corresponents al sorteig del passat dia 19. Hi ha 13 paneres pendents d’entregar i els 13 números premiats i vàlids fins el dia 5 de gener del nou sorteig celebrat el 2 de gener del 2012 són els següents: 10.043, 14.146, 20.556, 21.904, 26.855, 28.570, 34.173, 38.772, 41.755, 42.545, 42.639, 43.958, 44.691. Aquests números caduquen el dia 5 de gener. En cas de que el vostre número hagi estat premiat, truqueu abans del 5 de gener al tl. 671 865 543. Més informació al web: www.vilassarcomerciants.cat.

Leave a Reply