Nou comunicat conjunt de l’oposició sobre les obres del Passeig Marítim

Les formacions polítiques de l’oposició (Junts per Catalunya, Babord, PSC i Ciutadans) han fet arribar aquest dilluns 28 de setembre a Vilassar Ràdio un nou comunicat de premsa conjunt en el qual demanen de nou al govern que aturi les obres que es fan al Passeig Marítim de substitució dels  actuals parterres vegetals per formigó tenyit. Han explicat que  una vegada han tingut accés als estudis tècnics  de l’obra, han vist una sèrie de mancances en els informes.

L’oposició manifesta que en els informes tècnics “no es determinen ni es defineixen paràmetres per avaluar la millora en la sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic de la solució formigó proposta pel govern, no existeix cap estudi ambiental de la solució adoptada, tan sols s’al·ludeix a un suposat estalvi d’aigua de reg i manteniment, que no es quantifiquen en absolut i no es consideren altres solucions alternatives ni es comparen amb la solució adoptada”

Expliquen que  la substitució de parterres vegetals per paviment de formigó mai pot considerar-se una reducció de l’impacte ambiental ni una contribució a la reducció dels efectes del canvi climàtic.

L’oposició considera  que la proposta del govern té altres problemes que no han estat analitzats, com l’impacte visual i la reducció de la capacitat de filtració del terra i les seves conseqüències en altres espais i espècies vegetals limítrofes.

El comunicat explica que el més fàcil i barat és que aquests parterres fossin plantats amb vegetació arbustiva adaptada a les característiques geogràfiques de l’entorn, en aquest cas el passeig marítim, amb un reduït manteniment tant en el consum d’aigua com en mà d’obra i resistents a l’incivisme.

Els grups polítics de l’oposició consideren que hi ha “desídia i abandonament de les zones verdes, en els carrers, parcs i places” i demanen al govern una reunió per decidir quina és la millor solució per al Passeig Marítim que no sigui la instal·lació de formigó.