Modernitzat el sistema d’enllumenat del polígon industrial Els Garrofers

El polígon industrial Els Garrofers de Vilassar de Mar va acomiadar 2020 amb una modernització del seu sistema d’enllumenat, després d’haver estat un dels polígons beneficiaris de la primera edició del Pla de Modernització de Polígons de la Diputació de Barcelona.

Impulsat i subvencionat per la Diputació de Barcelona i executat per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, aquest pla ha permès dur a terme diverses actuacions centrades en la millora de l’enllumenat. Així, es va procedir a:

  • la substitució del 100% de les lluminàries amb tecnologia LED.
  • El sanejament dels quadres de protecció i control de les 3 instal·lacions de subministrament.
  • La substitució dels fanals malmesos.
  • La col·locació d’estructures de protecció d’acer en alguns fanals.

El cost total del projecte de millora del Polígon Els Garrofers ha estat de 104.302 euros, dels quals 78.226 euros han estat aportats per la Diputació (75%) i la resta, 26.075 euros, pel consistori municipal (25%).

Aquestes millores tindran impacte en les 71 empreses del polígon, que donen feina a un total de 1.048 treballadors. Les actuacions executades suposaran una important reducció del consum d’energia elèctrica i un notable estalvi econòmic per a l’Ajuntament, així com una millora ambiental vinculada a la reducció en les emissions de CO2 equivalent.