Millores al parc Notari Arús

9_Nous elements jocDurant els mesos de gener i febrer, la Regidoria d’Espais Públics de l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha fet reformes de millora al parc Notari Arús, situat a la Ronda Vilassar, 16-22, entre els carrers Santa Maria i Santa Eugènia. Les millores han consistit en l’ampliació de la zona de jocs infantils, amb la incorporació de tres nous elements de joc, el repintat dels jocs existents, l’esporga de l’arbrat i el canvi de sauló. També s’ha millorat l’accessibilitat amb la creació de rampes per eliminar les barreres arquitectòniques existents. Les reformes s’han fet amb operaris de la brigada municipal.