Matriculació Escola d’Adults Els Ametllers

Del 3 al 10 de setembre, període de matriculació a l’Escola d’Adults Els Ametllers, ubicada al carrer Lluis Guardiola, 32 de Vilassar de Mar. L’oferta educativa 2008-2009 està formada per cursos d’alfabetització i neolectors, certificat i cultura general, graduat en secundària, preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, iniciació a l’anglès, iniciació a la informàtica i llengua espanyola per a nouvinguts. Per a més informació, cal trucar al 93 759 36 94.

Cal recordar que l’Escola Municipal de Formació Permanent de Persones Adultes “Els Ametllers” va canviar d’ubicació a finals d’abril. Des de llavors està situada de forma provisional, al carrer Lluís Guardiola, 32, al costat de la pista poliesportiva. La ubicació definitiva del centre serà la seu actual de la biblioteca municipal, al carrer Pau Casals, 16.

 L’activitat de l’Escola d’Adults va començar l’any 1985 al CEIP Pérez Sala amb tres cursos: l’etapa instrumental, l’etapa de pregraduat i una darrera de graduat.  Posteriorment en el curs 86-87 va desdoblar l’etapa instrumental en 2 nivells: el de neolectors i el de certificat. El curs 87-88 l’escola es trasllada a l’edifici del carrer Alsina, 47. Set anys més tard, el 1995, l’escola passa a ser un centre autoritzat per la Direcció General de Formació d’Adults, és a dir, a partir d’aquest moment pot donar titulacions de l’educació formal i reglada sense que els alumnes hagin de passar per una prova lliure. El curs passat aquest centre comptava  amb 150 alumnes.

Leave a Reply