L’OMIC de Vilassar de Mar dóna suport als afectats per les participacions preferents

OMICL’Ajuntament de Vilassar de Mar, sensibilitzat amb la situació dels afectats per les participacions preferents de Bankia i Caixa Laietana, a través de l’OMIC els facilitarà informació i suport per omplir la documentació en cas que vulguin acollir-se a l’arbitratge de consum. Des de l’OMIC, i de forma gratuïta, el seu responsable donarà suport a les persones afectades que desitgin iniciar el procediment d’arbitratge amb Bankia i els ajudarà a complimentar la sol·licitud. Els dies programats per fer-ho són els dijous 23 i 6 de juny, de 10 a 14 hores, i els dimecres 29 de maig i 5 de juny, de 16 a 19 hores. Per concertar l’entrevista amb l’OMIC s’ha de demanar hora trucant al tl. 93 754 05 00.

L’adhesió a l’arbitratge de consum és voluntària i gratuïta per a les parts. Cal tenir en compte però, que una vegada iniciat l’arbitratge no es pot acudir a la via judicial per recuperar els diners invertits, ja que si un fet es jutja per una de les vies no es pot tornar a jutjar per l’altra. Això vol dir que les persones que optin per la via d’arbitratge de consum renuncien a la via judicial. Tot i així, l’arbitratge ha de ser acceptat per les dues parts.