L’obra del carrer Mont arriba a la fase final

A partir del dijous 10 de febrer, l‘obra del carrer Mont entra en la darrera fase, la d’asfaltat. En concret, el dia 10 es farà el fresat, que produirà talls puntuals als encreuaments del carrer Mont entre Sant Ramon i Rosari. El dia 11 es farà l’aglomerat, actuació que provocarà talls, de 8 a 19 h, als encreuaments de Mont amb Sant Ramon, Sant Josep i Rosari i els vehicles no podran accedir al carrer Santa Gemma. També es tallarà el carrer Sant Josep, entre Miquel Borotau i Mont. La sortida del pàrquing municipal i dels guals dels veïns entre Miquel Borotau i Mont es farà pel carrer Aduana, que serà habilitat amb canvi de sentit. Les tasques d’imprimació de l’aglomerat (forma i color) serà l’últim que es farà (la data pendent de concretar).

Des del passat 25 d’octubre, l’Ajuntament està duent a terme l’actuació de pavimentació del carrer Mont, entre la carretera N-II i el carrer Colom, per convertir-lo en un carrer de plataforma única i de prioritat invertida. L’actuació s’ha fet en cinc fases per minimitzar les molèsties al veïnat.

L’objectiu del conjunt de l’obra és la reurbanització d’aquest tram del carrer Mont per fer-lo més accessible canviant la secció actual de calçada segregada per una secció de plataforma única (voreres i calçada al mateix nivell). Fins ara, era un carrer amb voreres de menys de 90 cm en la majoria dels trams i sense passos de vianants accessibles.

Amb l’actuació, el carrer Mont passarà a ser un carrer de prioritat invertida on es prioritzarà l’ús del carrer per part dels vianants, s’eliminaran les zones d’aparcament, s’eliminarà el doble sentit de circulació existent en un punt del carrer, s’eixamplaran les zones destinades a voreres i es limitarà la velocitat de circulació dels vehicles a 20 km/h. L’actuació també inclou la renovació i ampliació dels punts de recollida de les aigües pluvials.

L’obra, amb un pressupost d’adjudicació de 266.433 euros, s’està duent a terme per fases. La primera va ser la part del carrer Mont des de la carretera N-II i fins al núm. 28. La segona, del carrer Mont, 28 al carrer del Rosari. La fase 3, del carrer del Rosari fins a Sant Josep. La fase 4 va començar el dia 20 de desembre i finalment s’ha fet en dues parts: la 4a, de Sant Josep a Santa Gemma i la 4b, de Santa Gemma a Colom. La fase 5, la final, compren l’actuació d’aglomerat des del carrer Mont, 28 fins a Colom. De totes les fases i de l’afectació que comporten cada una d’elles, l’Ajuntament ha anat informant amb antelació al veïnat mitjançant cartells.