Lleugera reducció de l’atur al març

25La xifra de persones aturades s’ha reduït al conjunt del Maresme i a Vilassar de Mar. Pel que fa a la comarca, hi ha 111 aturats menys. Segons recull l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal a l’informe del mes de març, aquest descens s’ha concentrat al sector serveis i, en menor mesura, a la construcció. La xifra total de persones que cerquen feina a la comarca és de 25.447. Aquesta lleugera reducció de l’atur també s’ha produit en el cas de Vilassar de Mar, on es registren 808 aturats, 12 menys que al febrer, és a dir, un 1’46 % menys. La taxa d’atur vilassarenc és a hores d’ara el 8’37%.

En termes percentuals, la reducció de l’atur al conjunt del Maresme durant el mes de març ha estat del 0,54% i ha tingut més pes entre el col·lectiu masculí. Sectorialment, el sector serveis ha rebaixat el nombre de persones aturades en un 1,23% i el de la construcció en un 0,05%. En canvi, la desocupació ha augmentat a l’agricultura (4,62%), entre el col.lectiu de persones sense ocupació anterior (4,58%) i a la indústria (0,42%).

Com ja és habitual, el comportament per municipis ha estat desigual. En 15 d’ells s’ha reduit la desocupació, ha augmentat en 12 i Cabrera de Mar, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar no han experimentat cap variació respecte al mes anterior.