L’Hospital de Mataró posa en marxa la citació de visites a través de SMS

L’Hospital de Mataró ha posat en marxa una prova pilot per citar a través del mòbil les persones que s’han de fer una anàlisi de sang (unes 600 diàries). Durant els propers mesos, el centre ha de reprogramar més de 150.000 visites a causa de l’aturada que va acompanyar les setmanes més agudes de la pandèmia de la Covid-19. A fi d’agilitar tot aquest procés, i alhora estalviar el consum de paper, la citació per SMS s’ampliarà progressivament a partir de mitjans de setembre.

L’emergència sanitària causada per la Covid-19 va obligar els hospitals a anul·lar tota l’activitat que no fos urgent ni inajornable. En el cas de l’Hospital de Mataró, això ha comportat la necessitat de reprogramar més de 150.000 cites entre visites a especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. En aquest sentit, cal subratllar que les persones que tenien programada una visita o una prova diagnòstica per als propers mesos no ha d’anar al centre el dia i hora programats. Un professional del Consorci es posarà en contacte amb ells per valorar personalment el seu cas i reprogramar la cita.

Davant de la magnitud del volum de visites que cal reorganitzar, s’ha optat per incorporar noves vies de comunicació amb els usuaris, més ràpides i eficients. Per aquest motiu, el Consorci ha posat en marxa una prova pilot per citar a les persones que s’han de fer una extracció de sang mitjançant missatges breus de text (SMS) al mòbil. Això comporta enviar uns 600 missatges cada dia, una acció que fins ara es feia mitjançant trucada telefònica (si la cita tenia lloc en menys de 15 dies) o enviant una carta per correu ordinari.

Està previst que la citació via SMS s’ampliï progressivament a les visites als especialistes i a d’altres proves diagnòstiques a partir de mitjans de setembre.

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona.