L’Estat es compromet a invertir 3,2 milions d’euros a Vilassar de Mar

L’Estat destinarà 3,2 milions d’euros a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per sufragar projectes d’inversió al municipi durant el 2009. Els projectes s’han de presentar abans de final de gener i s’han d’executar abans que acabi l’any. Els diners provenen del Fons Estatal d’Inversió Local i del Fons Especial per a la dinamització de l’economia i el treball aprovats pel Consell de Ministres el 28 de novembre.

Els diners d’aquest fons estatal responen a una mesura excepcional que obliga als ajuntaments a complir amb uns requisits extraordinaris, com ara haver de presentar els projectes a sufragar abans del 24 de gener amb el compromís que s’executaran abans del 31 de desembre de l’any en curs. Les actuacions hauran de ser de nova planificació, és a dir, la seva execució no pot estar prevista en el pressupost del 2009 i han d’estar relacionades amb la millora d’espais públics o equipaments, la conservació del patrimoni o l’eliminació de barreres arquitectòniques, entre d’altres. D’altra banda, els projectes no poden estar subjectes a cap altra subvenció. El govern municipal, a hores d’ara, està determinant els projectes que es presentaran.

Leave a Reply