L’Escola Municipal d’Adults ofereix un curs de COMPETIC

A partir del curs vinent, l’Escola Municipal d’Adults Els Ametllers de Vilassar de Mar iniciarà uns nous cursos de capacitació informàtica, una aposta en favor de la formació permanent, així com de la competència professional d’aquelles persones que necessiten una titulació reconeguda en l’àmbit institucional i empresarial.


El curs complet de competències bàsiques en tecnologies de la informació i la comunicació, COMPETIC, s’estructura en tres anys. En el curs inicial s’aprenen les funcions bàsiques de l’equip, l’ús d’un processador de textos i navegació web; al curs següent s’amplien coneixements de full de càlcul i de manipulació d’imatge i so, i en el darrer s’aprèn a mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades.
Aquests cursos capaciten per realitzar la prova d’ACTIC, que correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. És el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Per mitjà de l’ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Leave a Reply