Les zones verdes exclusives per a veïns i assimilats no entraran en vigor fins a la reobertura de les platges (Fase 3)

Enguany, amb motiu de la Covid-19, les zones verdes exclusives per a veïns i assimilats (zones delimitades en carrers del Pla de l’Avellà i la Xinesca) no entraran en vigor fins la reobertura de les platges, que el pla de desescalada del govern de l’estat preveu en la Fase 3. Excepcionalment, i a causa de l’emergència sanitària, el distintiu de l’any 2018 o del 2019 serà vàlid també durant aquest any.

A continuació us expliquem, en format de preguntes freqüents, qui i com es pot demanar.

Què són les zones verdes exclusives per a veïns i assimilats?

Una zona d’aparcament gratuïta exclusiva per a veïns de Vilassar de Mar i assimilats, en carrers del Pla de l’Avellà i la Xinesca, amb l’objectiu de facilitar l’aparcament a aquestes persones en àrees d’especial concurrència en la temporada estival. El control es farà mitjançant el distintiu d’aparcament expedit per l’Ajuntament. 

Horaris de funcionament

En funcionament els dissabtes, diumenges i dies festius del 15 de maig al 15 de setembre, de 10:00 h a 20:00 h. Aquesta zona no entrarà en vigor fins la reobertura de les platges que el pla de desescalada del govern de l’estat preveu en la Fase 3.

Serveix el distintiu de zona verda d’altres anys?

Si tens el distintiu de l’any (2018) o (2019), excepcionalment i a causa de l’emergència sanitària de la COVID-19, la seva validesa es prorrogarà durant aquest any 2020. 

Qui pot demanar el distintiu d’estacionament?

• Titulars de vehicles donats d’alta al padró de vehicles del municipi de Vilassar de Mar.

• Assimilats, és a dir, persones que acrediten circumstàncies de permanència prolongada o desplaçament periòdic a aquest municipi.

Es consideren assimilats:

– Els vehicles que siguin titularitat de persones inscrites en el padró de l’impost sobre béns immobles d’aquest ajuntament amb relació a béns urbans d’ús residencial, o que siguin titularitat de persones que acreditin el seu dret a l’ús d’un habitatge a Vilassar de Mar en virtut d’un contracte de lloguer amb durada mínima d’un any.

– Els vehicles propietat dels treballadors que presten el servei en una activitat ubicada en algun dels carrers afectats.

– Els titulars d’activitats comercials dels carrers afectats.

– Els vehicles de persones amb circumstancies acreditades de permanència prolongada o desplaçament periòdic a aquest municipi, en carrers afectats.

Com puc demanar el distintiu?

 • Documentació necessària:
  • Si és la primera vegada que ho demanes: cal sol·licitar-ho per via telemàtica a través d’Instància genèrica, fent constar el número de matricula del vehícle.
  • Si ets assimilat, hauràs de sol·licitar-ho per via telemàtica a través d’instància genèrica, adjuntant:
   • Tota la documentació que acrediti la condició d’assimilat
   • El número de matrícula del vehicle
   • El justificant de pagament de la taxa
  • Si demanes un duplicat, podràs sol·licitar-lo per via telemàtica adjuntant la Sol·licitud duplicat targeta d’estacionament per zona verda a la instància genèrica.
 • Preu:
  • Si és la primera vegada que demanes la targeta: 
   • Si pagues l’impost de circulació a Vilassar de Mar: sense cost
   • Si ets assimilat: 36,25 €
  • Si es tracta d’un duplicat: sense cost
 • Mitjans de pagament: transferència al núm. de compte corrent de Caixa Banc ES14 2100 0128 0502 0000 1084, fent constar el nom del sol·licitant i el concepte TARGETA VERDA

On són les zones verdes d’estacionament per a residents i assimilats?

A la zona del Pla de l’Avellà:

• Carrer Montcabrer

• Ronda de Catalunya

• Carrer de ca l’Amell

• Carrer de ca l’Avellà

• Carrer Cristòfor Colom (entre carrer Montcabrer i Riera d’en Cintet)

• Carrer del Torrent del Porxo

• Carrer de Sant Joaquim

• Carrer de l’alcalde Joan Batalla

• Carrer del Doctor Fleming

• Carrer de Santa Elena

• Carrer del Rosari (entre Riera d’en Cintet i ctra. d’Argentona)

• Carrer Santa Coloma (entre Riera d’en Cintet i ctra. d’Argentona)

• Carrer Enric Granados (entre N-II i carrer Colom)

• Carretera d’Argentona

• Riera d’en Cintet (entre Colom i N-II)

A la zona de La Xinesca:

• Carrer del Congrés

• Carrer Santa Marta

• Carrer de Sant Vicenç (vorera de Mataró)

• Carrer de la Xinesca

• Carrer Torrent d’en Cuyàs

• Carrer de la Mar Xica

• Ronda Vilassar

• Av. Beniamino Farina

• Carrer Doctor Modrego

• Carrer Maria Vidal (entre carrer Sant Vicenç i Ronda de Vilassar)