‘Les veus del ple” del 24.02.2023

 

Gairebé una hora va durar el segon ple ordinari del 2023, que es va celebrar ahir dijous a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. En la sessió, que comptava amb quatre punts en l’ordre del dia, es va aprovar, inicialment, per unanimitat el nou Reglament del Cementiri Municipal. La sessió va comptar amb la presència de diversos ciutadans, que, en el torn de preguntes de la ciutadania, van traslladar a govern i oposició la petició d’instal·lar ventiladors a l’escola Vaixell Burriac.

En el segon punt, es va aprovar inicialment i per unanimitat el Reglament de Servei del Cementiri Municipal de Vilassar de Mar. Prèviament, s’havia aprovat, també per unanimitat, una esmena perquè el Reglament, que es va elaborar amb la col·laboració de tots els grups municipals, reguli la difusió de les imatges que es puguin registrar al cementiri per tal de preservar el dret a la intimitat. Així, i segons va explicar la regidora Marta Rovira, amb la nova regulació, s’haurà de demanar autorització a l’Ajuntament quan es tracti d’imatges del cementiri que es vulguin reproduir de manera comercial.

Rovira també va explicar que la renovació del reglament respon a la necessitat “d’adaptar-lo a la normativa vigent i també a la realitat actual del cementiri que, entre altres coses, ha incorporat un espai de dol”. La nova reglamentació regula, a més, els tributs, la recepció de peticions i queixes, el principi de no discriminació, l’obertura i tancament del cementeri, l’entrada de vehicles i animals, entre altres qüestions.

Els grups de l’oposició van coincidir a ressaltar la feina conjunta feta per govern i oposició en l’elaboració d’aquest Reglament.

El Reglament es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’e-Tauler de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, durant el termini de trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran formular al·legacions i presentar-hi suggeriments. Aquest acord d’aprovació inicial es considerarà definitiu si no es produeixen suggeriments ni reclamacions durant el termini d’exposició pública.

El quart punt va ser el torn de Precs i preguntes.

En el torn d’intervenció de l’oposició, el regidor Juan Díaz va oficialitzar la desaparició de Ciutadans (Cs) com a grup municipal. Els dos regidors que el conformaven, el mateix Juan Díaz i Javier Cointe, continuaran formant part del plenari com a regidors no adscrits.

“Vull aprofitar aquesta ocasió per reconèixer l’esperit de democràcia, tolerància i convivència que ha existit en aquest Plenari i la feina conjunta que hem pogut fer, especialment amb els companys del PSC, però també amb Babord i Junts VdM sempre per aconseguir coses positives per al nostre poble”, va afirmar Juan Díaz. “I també amb el Govern, del qual hem estat oponents, però amb el qual hem estat capaços de donar-nos la mà un cop hem sortit d’aquesta sala. Ha estat un honor”, va afegir el ja exregidor de Ciutadans, que no va formular cap pregunta en la sessió d’ahir.

Tampoc va fer preguntes el PSC, mentre que la portaveu de Babord, Elena López, va exposar com a prec el seu “malestar” per la manca d’informació que, segons va dir, tenen els grups de l’oposició sobre el projecte del govern per a la platja, les casetes de l’espigó de Garbí, el Palomares, l’Escola Nàutica i el Museu de la Marina. “No podem entendre que un projecte així s’estigui treballant amb tant d’opacitat”, va afirmar López. “Volem saber quin és el projecte, els objectius, les gestions que han fet, més tenint en compte que aquest projecte s’haurà d’executar en el pròxim mandat. Els tornem a demanar informació detallada”, va continuar la portaveu de Babord.

L’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, li va replicar que aquest és un projecte que el govern treballa des de 2015; que, inicialment, tenia “tres vèrtexs”, les casetes de l’espigó de Garbí, l’Escola Nàutica i el Museu de la Marina, i que, per petició de les entitats del poble, va incorporar posteriorment els banys de Palomares. Del Clot va afegir que el projecte no s’ha conclòs encara; que està en mans de l’empresa que va fer el projecte del Museu Monjo, i que l’objectiu és salvar tot aquest patrimoni cultural de l’enderrocament decretat per la Demarcació de Costes del Ministeri.

“Quan tinguem el primer esbós, que serà esmenable i millorable, us el presentarem”, va assegurar l’alcalde.

El portaveu d’ERC-GentxVdM, Àngel Font, va afegir que la Generalitat ha donat per bo l’enfocament que l’equip de govern ha donat al projecte i que persegueix un BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) que englobi tot el conjunt, en lloc d’un BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) per a cadascú dels elements.

“La protecció que tindríem amb el BCIN, respecte a l’ordre de demolició que existeix per part de Costas, seria superior”, va explicar Font. “Ara estem pendents d’una reunió amb Patrimoni, la Direcció General de Cultura i les entitats per tirar-ho endavant”, va afegir.

Babord, per veu de la regidora Júlia Suriol, també va preguntar pels plans que té el govern per formar el Consell Consultiu d’Agricultura i per com avança la modificació del catàleg de masies. Àngel Font va respondre que aquest Consell s’haurà d’adaptar al Reglament de Participació Ciutadana que es va presentar recentment i que el catàleg de masies està en la fase final d’elaboració.

Junts VdM, per la seva banda, va preguntar per com afectarà la conversió en plataforma única del carrer Rosari, entre Mont i Aduana, a l’arbrat existent i es va afegir a la demanda d’informació sobre el projecte per al Palomares. El regidor d’Espais Públics, Joan Roca, va replicar que no li consta que les obres del projecte del carrer Rosari afectin de cap manera als arbres del carrer.

Junts VdM va demanar, a més, que es tracti amb caràcter urgent la concessió del camp municipal de futbol Xevi Ramon  i la reposició de xarxes en les porteries i cistelles de les pistes esportives situades a l’exterior.

“Fa anys que la Unió Esportiva utilitza la instal·lació sense cap conveni que protegeixi els nens que hi juguen. Demanem la urgència de tractar aquest punt”, va exposar la portaveu del grup, Laura Martínez. “I el mateix per a les xarxes, ja que, en les que hi ha al costat de Jeroni Anyé, la pilota va a parar al carrer per on circulen els cotxes i és perillós”, va afegir Martínez.

En el torn de preguntes del públic, que va tancar la sessió, un portaveu de l’AFA del Vaixell Burriac va demanar que es tracti “urgentment” la instal·lació de ventiladors a les aules i al menjador d’aquest escola, ja que “reben molt de sol i, al setembre, allò es converteix en un hivernacle”. “Els nostres infants hi han estat a més de 35 graus. Hem tingut nul·la resposta del Departament d’Ensenyament i hem estat les mateixes famílies les que ens hem hagut de mobilitzar per posar-hi ventiladors, però aquesta no és la nostra responsabilitat. Volem que aprofitin les vacances de Setmana Santa per solucionar-ho i que s’aprovi una partida pressupostària extraordinària per poder instal·lar-hi ventiladors”, va exposar aquest representant de l’AFA.

Altres membres de l’AFA, que diu haver recollit 400 signatures en dos dies, van llegir cartes d’infants de l’escola demanant ventiladors a l’alcalde.

Damià del Clot es va comprometre a treballar en aquesta qüestió des d’avui mateix i a oferir una solució en els pròxims dies.

Pel que fa al primer punt de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió plenària 26 de gener de 2023.

En el tercer punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 0258/2023 al 0655/2023.

Escolta aquí el balanç de govern i oposició del ple d’ahir, realitzat al programa “Les veus del ple”

Podeu escoltar el ple aquí: