‘Les veus del ple” del 23-12-2022

 

El ple ordinari corresponent al mes de desembre, celebrat aquest passat dijous 22 i que va durar una hora i quart, va aprovar tots els punts de l’ordre del dia, entre els quals destaquen la modificació de les bases d’execució del pressupost 2022 prorrogades a l’exercici 2023,  el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la comissió central de subministraments, en què s’estableix les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, la modificació de plantilla de la corporació del Consistori, la qual cosa permetrà estabilitzar diversos llocs de feina, la  constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte per a l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol al terme municipal de Vilassar de Mar i la bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència d’obres de rehabilitació del campanar de l’església de Sant Joan

Anem a pams:

En el segon punt, es va aprovar, amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Ciutadans (Cs) i PSC  i els vots en contra de Babord i Junts VdM,la continuïtat del procediment per pagar dues factures d’Urbaser, que en total pugen a 452.489 euros.

Els grups de l’oposició van reiterar els arguments de plens passats sobre aquest punt i van insistir a assenyalar a l’equip de govern (ERC-GentxVdM) com a responsable d’aquesta situació que, amb el contracte de neteja i recollida d’escombraries caducat, obliga a aprovar en ple el pagament de les factures pels serveis que presta Urbaser.

En el tercer punt, es va aprovar, amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i l’abstenció de Cs, PSC, Babord i Junts la modificació de les bases d’execució del pressupost 2022 prorrogades a l’exercici 2023.Es van modificar les bases, en els seus articles 4t, 5è, 6è, 7è, 9è, 10è i 11è per a la seva adaptació a la normativa vigent.

De manera general, els representants de l’oposició van considerar aquest punt una qüestió tècnica i van fer crítica de la manera d’actuar del govern amb els pressupostos.

El portaveu de Ciutadans, Juan Díaz, va retreure al govern que “no hagi aprovat cap pressupost”, es va preguntar “què hauria passat amb qüestions com el PAM, les energies renovables, l’estat de les platges o els ascensors o els parcs inclusius, si s’hagués consensuat algun pressupost” i va qualificar “d’una mica decebedora” la legislatura, tot assumint la part de responsabilitat de l’oposició en la manca d’acord.

Quico Zamora, portaveu del PSC, va considerar “una irresponsabilitat no intentar presentar uns pressupostos per a l’any vinent”. “Això és deixar al govern entrant sense eines i no parla bé de la gestió feta en aquest mandat”, va afirmar Zamora, que també va fer “autocrítica perquè els grups de l’oposició hem tingut l’oportunitat de canviar les coses i no hem tingut la capacitat o el valor de fer-ho”.

Per Babord, Elena López, va destacar que en l’expedient constés “el decret d’alcaldia d’inici de pròrroga de pressupostos 2022 al 2023”, va criticar que l’actual govern “aquest cop, no hagi fet ni tan sols el mínim intent de negociar res amb els grups de l’oposició i que, per quarta vegada consecutiva, tirarà endavant els pressupostos sense aprovar-los al ple; dues pròrrogues i dues aprovacions automàtiques lligades a qüestions de confiança”. “Per un govern que només necessita el suport d’un únic regidor extern per aprovar-los és un trist balanç i posa de manifest una manca de rumb i una certa irresponsabilitat de cara al pròxim mandat i cap voluntat d’arribar a acords amb l’oposició”, va concloure López.

La portaveu de Junts VdM, Laura Martínez, va lamentar que “ni tan sols s’hagin plantejat presentar un pressupost”. “I no només ara”, va continuar, “sinó que, en els quatre anys que dura un mandat, no han estat capaços d’aprovar o pactar cap pressupost amb cap dels grups de l’oposició. Això demostra que no han sabut teixir les complicitats suficients amb cap altre partit i això també ens sembla una deixadesa de funcions”.

Cal recordar que el passat 8 de desembre es va resoldre per ordre de l’alcaldia incoar l’aprovació de la pròrroga del pressupost 2022 per al nou exercici, constituint-se a reserva de l’elaboració i posterior aprovació d’un nou pressupost.

Pel que fa al quart punt,  es va aprovar, amb els vots a favor de Babord, Junts VdM i ERC-GentxVdM i l’abstenció de Cs i PSC la modificació de plantilla de la corporació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar expedient X2022005049.

Aquestes modificacions permetran crear una plaça d’administrativa i una altra de tècnic auxiliar en la plantilla de funcionaris, així com una plaça de conserge i una altra d’oficial d’oficis en la plantilla de personal laboral. En aquest punt, que també servirà per modificar les denominacions de diverses places i canviar l’escala d’altres, els grups de l’oposició van coincidir en destacar la importància d’estabilitzar i consolidar els llocs de feina a l’Ajuntament.

El secretari de l’Ajuntament, Oriol Vila, va aclarir, a més, que aquestes modificacions responen, entre altres motius, a la necessitat de regularitzar situacions d’interinitat que venen de lluny i a canvis en els criteris de l’aplicació de la norma i va afegir que aquestes modificacions beneficien l’Ajuntament i a les persones treballadores.

Pel que fa al cinquè punt, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte Ciutadans, que es va abstenir,  el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la comissió central de subministraments.

Segons va explicar la regidora del govern Marta Rovira, en aquest conveni s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya i la seva aprovació suposa l’adequació del contingut del conveni a la normativa vigent. La regidora també va aclarir que, seguint el criteri del personal tècnic, l’Ajuntament de Vilassar de Mar treballa amb la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis i amb la del Consell Comarcal del Maresme i que aquest conveni, “que no obliga a res” i ofereix serveis com ara assistència en viatges o fer compres de material, se signa per si es decideix fer servir en un futur.

En el sisè punt, es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Babord, Junts VdM i ERC-GentxVdM i l’abstenció de Ciutadans la constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte per a l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol al terme municipal de Vilassar de Mar.

Segon va explicar el portaveu de l’equip de govern, Àngel Font, l’objectiu d’aquesta ordenança “és agilitzar, simplificar i regularitzar els tràmits per a llicències d’obres, assabentats i ocupació de la via pública”, entre altres. Font va assenyalar que això dotarà de més seguretat jurídica les llicències d’obres i permetrà ampliar els supòsits d’assabentats.

Els grups de l’oposició van coincidir a assenyalar com a positiu tot el que suposi una clarificació, simplificació i major seguretat jurídica en els tràmits que ha de fer la ciutadania.

El setè punt es va aprovar amb els vots a favor de Junts VdM i ERC-GentxVdMX, l’abstenció de Cs i PSC i els vots en contra de Babord i proposava la bonificació de l’ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) de la llicència d’obres de rehabilitació del campanar de l’església de Sant Joan.

Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, la bonificació serà del 95% i afectarà les obres de consolidació i conservació del campanar de l’Església de Sant Joan, declarades d’especial interès per ser l’església un bé cultural d’interès local.

Juan Díaz, de Cs, va justificar l’abstenció del seu partit en considerar que la proposta del govern no detallava el perquè de la bonificació.

Quico Zamora, del PSC, va demanar “un gest de generositat de l’església cap al poble, perquè no té problemes econòmics i estaria bé que no demanés l’exempció d’aquests 8.000 euros; no ens sembla massa correcte”.

Elena López, de Babord, va considerar “el súmmum” que “obres que se sufragaran a càrrec de subvencions de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat, en un edifici que no contribueix a les arques municipals perquè no paga IBI i que està exempt de llicència d’obres” demani aquesta exempció. Babord va convidar el bisbat a tenir un gest i repensar aquesta petició, ja que “ells tenen prerrogatives a les quals no tenim dret la resta de la ciutadania i renunciar no els vindrà d’aquí”.

Laura Martínez, de Junts VdM, es va mostrar en desacord amb les peticions de renúncia a aquesta bonificació pel fet que el beneficiari sigui l’Església i va considerar que “el campanar és d’especial interès perquè el municipi fa un ús cultural, com ara amb la penjada de l’ase, i, com que està en mal estat no es pot fer allà”.

En el vuitè punt, es va donar compte dels decrets d’alcaldia des del núm. 4531/2022 al 5030/2022.

En el  primer punt de l’ordre del dia, es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions plenàries del 17 i 30 de novembre d’aquest any.

En el novè punt, el de precs  i preguntes, els grups municipals de l’oposició no en van fer cap i, com ja havia fet l’alcalde, Damià del Clot,  en l’inici del Ple, tots van aprofitar per desitjar bones festes, bon Nadal i bon 2023  a la ciutadania.

Escolta el resum del ple:

Escolta el balanç de govern i oposició:

Àudio del ple