“Les veus del ple” del 23.09.2022

 

L’aprovació del Pla Local de Salut, que es desenvoluparà els cinc pròxims anys, va ser un dels punts més destacats del ple ordinari del mes de setembre, que es va celebrar ahir dijous i va tenir una durada d’unes quatre hores i mitja. En la sessió, també es van aprovar l’adhesió de Vilassar de Mar a la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran, així com dues mocions dels grups de l’oposició, una per a la promulgació d’una ordenança per a l’estalvi i la gestió eficient de l’aigua i una altra per millorar l’accessibilitat de les platges del municipi.

Al segon punt, es va retre compte de la renúncia de la regidora del grup municipal d’ERC-GxVdM-AM, Montse Gual i Gibert.

En el tercer punt, es va aprovar, amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Ciutadans i PSC i els vots en contra de Babord i Junts VdM, el procediment per autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament, de les factures d’Urbaser, SA. Es tracta de dues factures que pugen en total a 440.769 euros.

El quart punt va servir per aprovar, per unanimitat, l’actualització del conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona per a les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

En el cinquè punt, es van aprovar les bases dels Premis “Esforç i Excel·lència” amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, PSC i Cs, l’abstenció de Babord i els vots en contra de Junts VdM. L’objectiu d’aquests premis és el foment de l’esforç i l’excel·lència entre les i els estudiants de Vilassar de Mar.

Babord va optar per abstenir-se en considerar que aquests premis “tenen un biaix de classe, perquè el context de cada infant és molt decisiu. L’Ajuntament hauria de promoure l’equitat amb escoles públiques que promoguin la inclusió”.

La portaveu de Junts VdM, Laura Martínez, per la seva banda, va argumentar el vot en contra del seu grup per “no compartir que es demani que els alumnes siguin d’instituts públics, perquè tots s’esforcen igual”, alhora que cridava l’atenció sobre la redacció de les beques que, en la seva opinió, “no estan gaire bé redactades” i demanava la seva revisió.

Al sisè punt, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, per a l’organització de L’Altre Espai Jove adaptat. Abans, tots els grups municipals van aprovar, també per unanimitat, l’esmena de la xifra dedicada enguany a aquesta acció (4.661,99 euros més IVA i no 4.461,99 com constava a la documentació), que pretén oferir un espai obert de trobada i oci, d’accés lliure i gratuït, per persones amb diversitat funcional intel·lectual. Segons es va informar, el pressupost per a 2023 per a aquest espai serà de 9.989,11 euros, més IVA.

En el setè punt, es va aprovar, per unanimitat, el Pla Local de Salut de Vilassar de Mar-Pla operatiu. Segons va explicar la regidora de Promoció de la Salut, Núria Arasa, aquest pla “està encaminat a reduir les inequitats en salut, a partir de la millora dels determinants socials de la salut”. “I ha de contribuir a la possibilitat que qualsevol persona, independentment de les seves circumstàncies, pugui arribar al seu màxim exponent de salut. Per tant, un Pla Local de Salut és un instrument que ordena el procés de millora de l’entorn per fer del municipi un context més saludable”, va afegir.

En l’elaboració del Pla han participat, a banda dels equips tècnics municipals, els membres del Consell Municipal de Salut, les entitats del municipi, persones a títol individual i representants dels grups municipals, així com la ciutadania a través d’una enquesta que va fer l’Ajuntament.

Tots els grups municipals van celebrar l’aprovació d’aquest Pla, que serà vigent fins a 2026.

Al vuitè punt, es va aprovar, també per unanimitat, la proposta d’adhesió del municipi a la Xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Grans. Aquesta Xarxa va ser promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 2010 com a resposta al ràpid envelliment de la població i amb l’objectiu de connectar ciutats, comunitats i organitzacions a tot el món amb la visió comuna de fer del seu entorn un indret millor on envellir dignament i amb qualitat.
Segons va explicar la regidora de Gent Gran, Núria Arasa, aquesta iniciativa se centra en l’acció local, que aborda de manera integral els aspectes que afecten el dia a dia de pobles i ciutats i ho fa promovent la participació de la gent gran, tenint en compte les seves necessitats, opinions i propostes en diversos àmbits, amb la finalitat última de promoure un envelliment saludable i actiu.

Al novè punt, es va ratificar el Decret 2022DECR003611 de data 8 de setembre de 2022 pel qual es resol interposar recurs de cassació contra la sentència de la secció 11a de l’Audiència Provincial de Barcelona en el recurs d’apel·lació 208/2021-B, amb designació d’advocat i procurador. Hi van votar a favor Cs, PSC i ERC-GentxVdM, i es van abstenir Babord i Junts VdM.La sentència contra la qual s’interposa recurs de cassació va ser dictada, l’11 de maig de 2020, pel jutjat de Primera Instància de Mataró i estimava parcialment la demanda de la família Vives contra l’Ajuntament de Vilassar de Mar pels anomenats terrenys de Can Vives, on s’havia de construir habitatge públic, i condemnava l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la restitució de les finques registrals 17.097 i 141.100 als demandants, als quals també havia de pagar 3.242.427,35 euros.L’Ajuntament va apel·lar aquesta sentència davant la Secció 11a de l’Audiència Provincial de Barcelona, que va desestimar l’apel·lació el passat 20 de maig i va confirmar la sentència del Jutjat de Primera Instància 2 de Mataró.

Ciutadans va considerar que “l’Ajuntament ha anat perdut i perdent” en aquesta qüestió i “ara només li queda el recurs de cassació”. “Això són quatre milions d’euros, que són molts calés, amb els quals es podrien fer moltes coses per al poble i és una pena que hàgim arribat fins a aquest punt i tinguem la sensació que els perdrem”, va afirmar el seu portaveu, Juan Díaz.

El del PSC, Quico Zamora, va qualificar de “nefasta” la gestió del govern d’aquest assumpte, després de fer un resum cronològic dels fets i de considerar que haurien d’haver estat explicats a la ciutadania. “Però què fem, votar en contra de defensar els interessos generals de la ciutadania? Per responsabilitat, no ho farem perquè no tenim un altre recurs, però demanem que s’expliquin i que s’assumeixin responsabilitats”, va afegir Zamora.

Babord, a través de la seva portaveu Elena López, va coincidir que “aquesta és la cosa més greu que ha succeït a aquest Ajuntament en els últims 20 anys”, però va justificar la seva abstenció per “no saber quina és la millor estratègia per defensar els interessos de la ciutadania”. “La prioritat és recuperar les finques i intentar fer habitatge social al més aviat possible”, va afirmar López.

Junts VdM es va queixar que aquesta ratificació arribés al ple quan el recurs de cassació ja havia estat posat en marxa mitjançant un decret d’alcaldia.

L’alcalde, Damià del Clot, per la seva banda, va aclarir que, en el seu moment, l’Ajuntament va obrir possibles vies de negociació amb la família Vives per evitar anar als jutjats, que no van tirar endavant perquè, segons va explicar, els serveis jurídics del Consistori els van alertar que podrien “entrar en prevaricació”.

En el desè punt, es va aprovar, per unanimitat, la constitució de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte per a l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic de Vilassar de Mar. Aquesta ordenança complementarà el Pla Especial Urbanístic dels Habitatges d’ús Turístic de Vilassar de Mar aprovat el passat 21 de juliol, que estableix una regulació per racionalitzar la implantació dels habitatges d’ús turístic al municipi.

Tots els grups de l’oposició van coincidir que el Govern “va tard” en aquesta regulació i van demanar celeritat en els successius passos.

A l’onzè punt, es va aprovar, amb els vots a favor de Cs, PSC, Babord i Junts VdM i l’abstenció d’ERC-GentxVdM la moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, per al desenvolupament i promulgació d’una ordenança per l’estalvi i gestió eficient de l’aigua i convocar el Consell Consultiu Municipal del Medi Ambient a tal finalitat.El portaveu de Cs, Juan Díaz, va exposar que l’objectiu d’aquesta ordenança és regular la incorporació i la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua, així com l’adequació de la qualitat de l’aigua a l’ús en edificis, altres construccions i activitats, i determinar els casos i circumstàncies en els quals serà obligatòria.

El PSC va qualificar la moció de “complexa”, però va dir que el tema era “important i encertat”. “El tema de l’aigua i de l’ús que en fem és un dels temes de futur”, va afirmar Quico Zamora.

Babord la va valorar “molt positivament” i va assegurar que “estudiar i promoure mesures d’estalvi d’aigua és més necessari que mai i el primer que s’ha de posar les piles és l’Ajuntament”.

Junts VdM va recordar que vivim “una crisi energètica i hídrica sense precedents”, però va augurar que “aquest govern no ho entomarà”.
En representació del govern, el regidor de Medi Ambient, Joan Roca, es va mostrar “d’acord amb la filosofia” de la moció i va argumentar l’abstenció d’ERC-GentxVdM recordant que abans s’ha de fer un pla especial de sequera.

En el dotzè punt, es va aprovar, amb els vots a favor de Cs, PSC, Babord i Junts VdM i l’abstenció d’ERC-GentxVdM la moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, per fer de les platges de Vilassar de Mar espais veritablement accessibles.

En la seva exposició, Babord va cridar a l’atenció sobre el fet que “en un municipi costaner com el nostre, l’accessibilitat a la platja sigui tan deficitària”, alhora que es va queixar que, aquest estiu, la zona per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) no es posés en funcionament “fins al 8 de juliol”. A més, va considerar que “la zona d’ombra és clarament insuficient, ja que en pocs moments del dia l’ombra cobreix un espai pavimentat on amb prou feines caben dues cadires de rodes”. “És urgent projectar les rampes d’accés a la platja des de la plaça Pau Vila, prop de l’estació de Vilassar i de la de Cabrera, i no dependre d’uns ascensors que s’avarien constantment i caldria plantejar accessos adaptats a altres platges del municipi com l’espigó de Garbí o la platja del Nàutic”, va assenyalar la portaveu del grup Tamara Mateos.

Així, Babord va proposar, entre altres, “introduir millores per facilitar i assistir el bany, l’estança a la platja i l’accés fins a aquesta i destinar pressupost suficient per a la consolidació i manteniment de la zona PMR a la platja i adoptar el compromís que el disseny universal sigui una prioritat en la realització de qualsevol obra”, a més de “vetllar per la construcció de rampes d’accés al passeig en diversos punts, no només a prop de l’estació de Vilassar de Mar”.

Cs, PSC i Junts VdM van aplaudir el contingut de la moció, mentre que el portaveu d’ERC-GentxVdM, Àngel Font, es va comprometre a prendre en consideració algunes de les propostes fetes per poder-les incorporar a la temporada de platja de 2023.

El catorzè punt de l’ordre del dia, el de Precs i preguntes, el va obrir Ciutadans al·ludint a la renúncia de la regidora Montse Gual. Juan Díaz va destacar “la bona feina i el bon tarannà” de Gual que, segons va dir, “va assumir la responsabilitat pel greu error de la gimcana”. “El govern, però, segueix aquí i ha de demanar disculpes i explicar com garantirà que això no tornarà a passar”, va afegir Díaz.

El PSC va preguntar pels fanals i papereres no reposats al poble i la documentació i els estudis tècnics que han sustentat les mesures per crear noves places d’aparcament al municipi. També va fer referència a la renúncia de Gual. Segons Quico Zamora, “els errors en l’execució de la gimcana i en el compliment de la normativa de protecció de dades no desacrediten la bona feina feta a l’Espai Jove, ni converteixen la gimcana en pornogràfica”. “S’ha fet una utilització interessada dels fets i una tergiversació i em sap greu que per un error hagi hagut de dimitir, sobretot tenint en compte la seva bona feina”, va afirmar el portaveu del PSC, que també va demanar a l’alcalde que “es posi al capdavant, doni explicacions públicament i garanteixi que no tornarà a passar i ajudi a restablir la imatge del poble”.

Babord també va tenir paraules per a Montse Gual, a qui va agrair la “molt bona feina feta” i de la qual va destacar que “sempre estava oberta a la participació dels altres grups, com es va veure en el Pla d’Igualtat, en el de Joventut, en l’Espai Jove, etc.”. Elena López va considerar que “la dimissió no era l’única manera d’assumir la responsabilitat”, sense “minimitzar per això els errors, que van ser molts i greus”. La portaveu de Babord també va criticar “el linxament” al qual, en la seva opinió, va estar sotmesa Gual i “la imatge desoladora d’ella sola” el dia que van esclatar els fets que la van portar a la renúncia. “No mereixia acabar d’aquesta manera la seva participació en aquest Ajuntament”, va sentenciar López, que va alertar sobre la possibilitat que aquesta polèmica comporti fer un pas enrere en matèria d’educació sexual per al jovent. “No hem de recular ni un mil·límetre, sinó destinar més recursos per formar millor als tècnics i tampoc s’ha de deixar sola a la regidora en el camí judicial que pugui tenir”, va concloure.

Babord va preguntar, a més, per l’estat del contracte de reposició d’arbres, pel calendari de l’obra de pacificació de l’N-II i per les activitats i el pressupost de la Festa Major d’Hivern. El regidor de Medi Ambient va explicar que el contracte de reposició d’arbres ja està adjudicat i que només estan esperant que arribi l’època adequada per plantar els aproximadament 200 arbres previstos. Per la seva banda, Àngel Font va explicar el projecte de l’N-II, que depèn de la Generalitat, està previst que estigui finalitzat a finals de novembre o principis de desembre; que la licitació es farà l’any vinent i que l’execució s’haurà de fer el 2024 per complir amb l’establert pels fons Next Generation. Sobre la Festa Major d’Hivern, la regidora de Cultura, Esther López, va informar que, pròximament, es reuniran amb les entitats del poble per tancar les activitats que s’hi faran.

Per la seva banda, Junts VdM va plantejar diverses preguntes sobre l’horari de L’altre espai jove. També va preguntar per l’escatat de rieres i va concloure la seva intervenció fent referència a la renúncia de Montse Gual a causa de la gimcana nocturna del Juliol Jove. Laura Martínez va criticar que l’expedient d’aquest fet no els arribés fins aquest dimarts i que no s’hi detallin aspectes com ara “l’explicació de les activitats que es van fer” o “que no hi hagi cap informe de l’empresa subcontractada ni del tècnic de Joventut”. La portaveu de Junts VdM també va lamentar que les persones implicades no tinguessin “cap formació en educació sexual”, “no hi hagués cap autorització signada per les famílies, tampoc per fotografiar els infants”. “Per fer qualsevol activitat amb menors, es necessita el certificat d’antecedents de delictes sexuals i, en aquest cas, una de les persones el va presentar al juny, en temps, però la resta, el d’un és de l’1 d’agost, quan ja s’havia fet la gimcana, el d’un altre del 10 de setembre, el d’un altre del 13 de setembre, un altre d’avui mateix i de tres no en tenim”, va exposar. “L’Ajuntament té l’obligació de tenir aquesta documentació; està per protegir-los per davant de tot, i això no s’ha fet”, va sentenciar Martínez.
Abans de les preguntes del públic, que van tancar el ple i que també van al·ludir en alguns casos a la gimcana nocturna, l’alcalde Damià del Clot va voler dedicar unes paraules d’agraïment i reconeixement a Montse Gual.

“Tothom que està en la funció pública comet errors i té encerts i la Montse va cometre alguns errors, però va tenir molts encerts i va excel·lir en la participació política”, va afirmar Del Clot. “És intolerable i lamento profundament el linxament mediàtic desproporcionat i malintencionat i que la va portar a replantejar-se la seva tasca com a regidora”, va continuar.

“Aquest govern no li va demanar la seva renúncia. Ella plega també perquè hi ha hagut mala política i pel linxament al qual alguns han contribuït des de discursos d’extrema dreta”, va concloure l’alcalde de Vilassar de Mar. Del Clot també va assegurar: “No deixarem de fer política d’educació sexual per a joves ni de demanar disculpes. Tot això ha fet plegar una companya que no s’ho mereixia, que ha estat molt bona regidora i que tindrà el nostre suport encara que la continuïn perseguint judicialment”.

A la sessió també es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 2965/2022 al 3738/2022. Era el tretzè punt de l’ordre del dia

A la plenària es va aprovar per unanimitat de tots els grups l’acta de la sessió plenària celebrada el 21 de juliol. Era el primer punt de l’ordre del dia

Escolta el balanç de la plenària que han fet govern i oposició:

Àudio sencer del ple: