La sessió plenària ordinària celebrada ahir dijous 20 de juny va aprovar, entre altres punts, noves inversions i va reestructurar altres partides del pressupost fruit de la redistribució del romanent de tresoreria del pressupost de l’any anterior i l’arribada de subvencions per part de la Diputació. El ple va estar marcat per les protestes, a la plaça de l’Ajuntament, dels treballadors del consistori, que demanen la valoració dels llocs de treball de tots els treballadors de l’Ajuntament, arran de l’aprovació, en el ple, de l’augment de les retribucions dels tres habilitats nacionals, i per les queixes de les famílies que s’han quedat sense plaça a La Bressoleta. Escolta l’espa: “Les Veus del ple” que hem emès aquest divendres a les 13’30h i 15’30h:

En el segon punt, es va aprovar la modificació de crèdit de transferència de crèdit i subvencions nominatives per un import de 14.500 euros, amb els vots a favor del PSC, ERC-VdMFutur i Junts Estimem Vilassar i les abstencions de Babord i el PP.  El regidor d’Hisenda, Adrià Saborit, va explicar que, com les places de l’aparcament del soterrani del Mercat han passat a ser de pagament mensual, deixa de tenir sentit el conveni amb la SA Municipal, per la qual cosa dels 10.500 euros d’aquesta aplicació, es passen 6.000 euros a contractes d’empreses d’estudi i 4.500 euros a la subvenció nominativa de l’Associació de Defensa Forestal (ADF). També va detallar que, per un tema de reequilibri de les activitats de la gent gran, es passen 2.000 euros de l’Associació Cívica de la Gent Gran del Camí Ral a l’Associació Cívica de la Gent Gran de Lluís Jover i 2.000 euros de l’Ateneu Vilassanès es passen al Govi. Babord va argumentar l’abstenció perquè considera que les subvencions nominatives a entitats haurien de ser l’excepció i no la norma, i van instar el govern a què les subvencions a les entitats es comencin a fer en règim de concurrència competitiva.

Seguidament, en el tercer punt, es va aprovar, amb els vots a favor d’ERC-VdMFutur i Junts Estimem Vilassar, l’abstenció del PP i Babord i els vots en contra del PSC, la modificació de crèdit a través de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria. L’alcaldessa, Laura Martínez, va explicar que es tracta d’aplicar els diners sobrants de l’any anterior i redistribuir els diners d’aquelles inversions per a les quals s’ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona. El regidor d’Hisenda, Adrià Saborit, va explicar que, pel que fa al crèdit extraordinari, es tracta d’aplicacions noves que no constaven en el pressupost i són inversions com ara els 25.000 euros per a il·luminació fibra òptica, els 82.000 euros per a les obres de millora de la pista esportiva de futbol i de la pista de bàsquet del carrer Santa Maria/Santa Eugènia o els 96.700 euros per a la rehabilitació del parc infantil de la plaça Jeroni Gelpí. Pel que fa al suplement de crèdit, Saborit va explicar que són modificacions d’import en partides que ja existeixen al pressupost i va posar com a exemple l’execució de la segona fase dels camins escolars, dotada inicialment amb 120.000 euros i que ara passa a 210.000 euros. Pel que fa a suplement de crèdit de despesa corrent per un total de 401.500 euros, el regidor va explicar que hi ha una previsió que els interessos de préstecs a llarg termini seran 120.000 euros més cars que els inicialment previstos o la destinació de 83.000 euros per a estudis i contractació jurídica, entre altres.

El PP va preguntar per algunes partides concretes com ara el canvi de 15.000 a 20.000 euros en benestar animal. La regidora de Benestar Animal li va explicar que eren per a millores en les àrees d’esbarjo existents i per crear-ne una de nova darrere del parc de la serp. També va preguntar pels diners de la partida del parc infantil de la plaça Jeroni Gelpí, que el regidor de Via pública va explicar que serien per realitzar el canvi del terra.

El PSC va criticar que aquesta modificació de crèdit no s’ha treballat amb l’oposició i que no ha tingut en compte necessitats que el seu grup considera com a prioritàries com podria ser l’Escola Bressol Municipal, la incorporació d’agents cívics o accions per a la transició energètica.

Babord va criticar que es torni a fer una altra modificació de crèdit del pressupost, fruit, segons el seu parer, d’una falta de planificació del govern. Per a Babord, hi ha moltes partides que no responen a una emergència i que ja podrien haver estat previstes al pressupost. “Portem un any de govern i estem amb un ajuntament amb falta de treballadors i amb famílies que han quedat fora de l’Escola Bressol”, va afirmar el regidor Eudald Tenias, recordant que durant el Ple hi havia una protesta de treballadors del consistori a la plaça de l’Ajuntament.

La plenària va continuar amb el quart punt, en el qual es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord, que es va abstenir, la modificació de les bases d’execució del pressupost 2024. El regidor d’Hisenda va explicar que amb la modificació s’incorporaven a les bases dos apartats: el de subvencions nominatives i el canvi del preu de què es considera inversió per donar agilitat a compres i contractacions.
 
Per unanimitat es va aprovar el cinquè punt, la proposta de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, per import de 32.070 €, en el pressupost del Patronat de l’exercici 2024. 22.500 euros estan destinats a les retribucions del personal per l’augment salarial del 0,5% aprovat pel govern central i 9.570 euros al subministrament de gas. 

El punt sisè punt i el setè, relacionats entre si, es van aprovar per unanimitat. Primer es va aprovar la declaració de caducitat de l’expedient relatiu a la dissolució del Patronat Municipal d’Escoles Bressol de Vilassar de Mar perquè l’expedient caducava al cap de tres mesos d’obrir-se i ja estava a punt de fer-ho, i a continuació, es va aprovar tornar a obrir l’expedient i així disposar de temps suficient per treballar-lo. Recordem que s’opta per la gestió directa d’aquest servei per l’Ajuntament amb mitjans propis i la dissolució del Patronat d’Escoles Bressol. 

Pel que al vuitè punt, es va aprovar per unanimitat de tots els grups la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de la Sénia del Rellotge, edifici modernista situat a l’avinguda Eduard Ferres, número 31. La regidora de Cultura, Marta Rovira, va explicar que l’Ajuntament ha iniciat el procés de sol·licitud de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) dels elements que conformen la cultura marítima de Vilassar de Mar, tant els béns immobles com la part de patrimoni immaterial. La Generalitat demana que primer es declarin com a BCIL aquells elements de patrimoni arquitectònic que conformen aquesta cultura marinera, com ara l’edifici de la Sénia del Rellotge, que acull el Museu de la Marina.

En el novè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdMFutur i Junts Estimem Vilassar, les abstencions del PP i PSC i el vot en contra de Babord, l’aprovació de les tarifes de la Piscina Municipal per a l’any 2024, que suposa un increment del 8,5% respecte a les actuals. 

El PSC va agrair en aquest punt la bona predisposició del regidor d’Esports per treballar-ho a la Comissió de seguiment de la piscina i la transparència en fer-ho, però va votar en contra perquè segons va assenyalar el seu portaveu, Albert Bartrolí, és un contracte que no els agrada. 

Babord també va agrair l’esforç del regidor, però va criticar la nova fórmula utilitzada per calcular l’increment, que, a diferència de l’any passat, inclou una part dels subministraments, afirmant que això a més d’apujar el percentatge, no incentiva a l’empresa concessionària a reduir els consums. També va afirmar que la Piscina de Vilassar de Mar és la tercera més cara de tot Catalunya. Un altre punt en contra per a Babord era que les noves tarifes començaran a aplicar-se al juliol, però amb efectes retroactius, i que això, segons el seu grup, posa en risc l’accessibilitat a un servei públic.

El regidor d’Esports, Eduard Sirvent, va admetre que ni la fórmula ni el contracte amb l’empresa tampoc li agradava, però va explicar que era necessari arribar a un acord econòmic perquè es corria el risc que l’empresa concessionària reclamés a l’Ajuntament una quantitat que va xifrar en aproximadament uns 300.000 euros.

En el desè punt, es va aprovar amb els vots del PP, ERC-VdMFutur i Junts Estimem Vilassar, i els vots en contra del PSC i Babord, la modificació de la plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’any 2024. El regidor de Recursos Humans. Eduard Sirvent, va explicar que la Relació de Llocs de Treball, igual que el pressupost, és un document viu i que les modificacions aprovades inclouen dotar d’una plaça a la plantilla de personal funcionari a l’escala d’administració especial en la categoria de Tècnic d’Administració Especial (TAE); l’actualització dels imports dels complements específics i retributius del personal amb l’últim increment del 0,5%, i els increments dels complements salarials per a tres llocs dels habilitats nacionals (secretari, interventor i tresorer). Sirvent va explicar que són figures essencials per a l’Ajuntament, que actualment tenen una retribució per sota de la mitjana de la comarca i que, amb aquest increment, el lloc de secretari i interventor passarien a cobrar 85.000 euros bruts anuals i el de tresorer, 60.000 euros bruts anuals. 

El PP va preguntar per què no s’havia fet la valoració de llocs de treball a la resta de personal.

El PSC, que va votar en contra, va argumentar que no estaven en contra que s’apugin els sous dels habilitats nacionals, però que també s’havia de fer amb la resta de treballadors perquè són l’actiu de l’Ajuntament. Va afirmar que hi ha treballadors saturats amb càrrega de treball i que l’estructura organitzativa de l’Ajuntament s’ha d’entomar amb valentia perquè els treballadors són el capital més important que té un ajuntament.

Babord va criticar que no s’hagi tingut en compte a l’oposició en aquest tema tan important ni tampoc l’opinió dels treballadors, que porten des del 2019 demanant la valoració de llocs de treball. Babord va retreure al govern que la pujada d’aquests tres llocs de treballs, els tres habilitats nacionals, s’ha fet en el temps rècord d’un mes quan la resta de personal fa cinc anys que espera i va qualificar d’irregular el procediment seguit per cobrir la plaça vacant d’Interventor. També van al·ludir a l’Escola Bressol Municipal i a les famílies que es quedaran fora perquè el govern, van dir, no ha considerat prioritari dues places d’educadores i una d’auxiliar per poder obrir una altra estança. 

ERC-VdMFutur, al govern, va defensar que les figures dels habilitats nacionals són essencials en un ajuntament i que hi havia una urgència motivada per la marxa de l’interventor, però va afirmar que aquest fet no anava en contra de la resta de treballadors.

El regidor de Recursos Humans, Eduard Sirvent, va explicar en quin estat es trobava la Valoració de Llocs de Treball (VLT). Va dir que actualment ja tenen sobre la taula una proposta d’organigrama i que la passaran a la mesa de treballadors a finals de juliol i que ara es començarà a treballar amb la fase de les fitxes de treball, que es tindran a final d’any. Un cop es tingui l’organigrama i les fitxes, es passaran a una empresa contractada perquè faci la valoració econòmica i a partir d’aleshores es negociarà amb la mesa de treballadors. Sobre el tema de la convocatòria de la plaça d’Interventor, Sirvent va dir que la convocatòria es va fer abans que la modificació de la retribució per un tema d’urgència, quan van saber que l’actual interventor marxava. “Era més ràpid convocar-la i després modificar la retribució perquè la modificació havia d’esperar a un ple”, va afirmar Sirvent.

El Ple va finalitzar amb el dotzè punt, precs i preguntes:

En el torn de les formacions polítiques de l’oposició:


El PP va preguntar pels motius pels quals hi havia famílies que s’havien quedat sense plaça a l’Escola Bressol Municipal, una resposta que va arribar al final amb el torn obert del públic i les preguntes de les famílies afectades.


El PSC també va preguntar per aquesta situació i per com l’Ajuntament ho pensa solucionar. Van preguntar per si s’ha admès a tràmit el recurs de can Vives; si ja s’ha començat a treballar en el plec de condicions del contracte de la Piscina Municipal que caduca el 2026; per la previsió que el bus C-13 circuli també en diumenges; i per una partida en el pressupost per a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. Sobre el nou contracte de la Piscina, el regidor d’Esports va dir que s’hi posaran a treballar tan bon punt es prengui la decisió sobre quin model de gestió es vol fer. Sobre l’autobús, el regidor de Mobilitat, Alfons Núñez, va explicar que aquest any no hi havia partida econòmica, però que estava previst afegir dues parades més al recorregut, una al cementiri i una altra al polígon industrial. Sobre el PGOU, la regidora d’Urbanisme, Núria Pera, va explicar que l’Ajuntament havia aconseguit una subvenció per començar ara amb els estudis necessaris per avançar cap a un nou pla, però que era per a estudis previs. 


Babord va preguntar pels punts liles i una licitació que havia quedat deserta. La regidora d’Igualtat va assegurar que per Festa Major hi haurà punts liles amb una empresa externa i que es farà una nova licitació per a més endavant. També van preguntar per la zona per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) a la platja. El regidor de platges, Adrià Saborit, va dir que amb la falta de sorra no es podrà instal·lar a la platja del Palomares i que es farà una zona més petita a la platja de l’espigó de Garbí.
També van preguntar per l’habitatge. La regidora Núria Pera va respondre que en el ple de juliol es portarà a aprovació el Pla Local d’Habitatge i que ja està en marxa el procés selectiu d’una persona tècnica d’habitatge. 

En el torn obert al públic:

Va prendre la paraula una mare, en representació de les 19 famílies que havien quedat sense plaça a l’Escola Bressol Municipal, i va demanar al govern explicacions i solucions. La regidora d’Educació, Carla Fernández, va respondre. Va començar la intervenció demanant disculpes a les famílies i va explicar que és un problema amb el qual s’han trobat també sis municipis més del Maresme: Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Mar, Premià de Dalt, El Masnou i Montgat. La regidora d’Educació va explicar que aquest curs ha estat un any molt complex a La Bressoleta per baixes de les educadores. Per solucionar la falta d’educadores, va dir que amb els municipis esmentats s’estava parlant de crear una borsa mancomunada d’educadores, fer un conveni i crear les places, però que no es podia comprometre a què al setembre estigués resolt. Va explicar que el 26 de juny es faran les revisions finals d’adjudicació de places i que, de moment, ja hi ha hagut una renúncia de plaça i sis famílies que encara no l’han confirmat. Això podria suposar, va dir, que de les 19 famílies afectades, la xifra final es quedés aproximadament en deu. La regidora es va posar a disposició de les famílies per a qualsevol aclariment.

Una altra mare, que porta el seu infant a la Bressoleta de l’avinguda Eduard Ferrés, va intervenir per queixar-se que els aires condicionats del centre estan espatllats i el problema que això comporta no només en els infants sinó també en el personal que hi treballa. La regidora li va assegurar que la contractació per solucionar-ho està feta i que aviat ha d’anar l’empresa a fer la instal·lació. L’alcaldessa va recordar que els processos administratius són lents i que la regidora està fent tot el possible per accelerar-ho.

Des del comitè de personal de l’Ajuntament, van preguntar al regidor de Recursos Humans per què s’havia convocat la plaça d’Interventor amb el sou actual i per què la modificació de la Relació de Llocs de Treball amb l’increment de sou als habilitats nacionals, on s’inclou l’interventor, s’havia fet a posteriori. El regidor va reiterar que havia estat per una qüestió de tempos administratius i que la convocatòria es va fer quan es va veure la necessitat motivada per la marxa de l’interventor.

Pel que fa al primer punt, es van aprovar les actes de les sessions anteriors del 14 i 16 de maig

En l’onzè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1762/2024 al 2327/2024.

Escolta el ple sencer:

Escolta el resum del ple a “Les Veus del ple”:

Escolta el balanç que han fet de la sessió les forces polítiques del govern i oposició, a “Les Veus del Ple”: