‘Les veus del ple” del 18.03.2022

La sessió plenària ordinària del mes de març, celebrada ahir dijous amb dues hores de durada, va aprovar, entre d’altres punts, el pla d’igualtat de gènere amb vigència fins al 2025, el conveni per a l’organització del Maresmusic i la constitució d’una comissió informativa per a l’adhesió del municipi a la Xarxa de ciutats amigables amb les persones grans.

Anem a pams:

Per unanimitat, es va aprovar el pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Vilassar de Mar 2022-2025. Era el quart punt de l’ordre del dia. La regidora d’Igualtat, Montse Gual, va voler agrair a les entitats feministes i als grups de l’oposició totes les aportacions al document i va posar en valor la feina conjunta. Entre les funcions del pla, hi ha sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista, impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar els serveis d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les diverses manifestacions de la violència masclista; atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar l’exercici efectiu dels seus drets i sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat de drets i deures, entre d’altres. Tots els grups a l’oposició van coincidir a considerar el pla com a imprescindible. Cs va demanar començar a aplicar-lo ja i sense demora a tota la gestió municipal, tant interna com externa. El PSC es va felicitar per la feina consensuada tot i destacar que del Pla d’igualtat anterior només s’havien executat 43 de les 100 accions proposades. Babord va remarcar que per al seu grup ha mancat procés de fons en la diagnosi en no incloure a tota la ciutadania i va recordar que la diagnosi es va fer amb dades del 2019 i que les tendències, després de la pandèmia, poden haver canviat. Babord també ha trobat a faltar un retorn de com s’han incorporat les aportacions realitzades al document definitiu. Tot i això, creuen que el Pla és una eina necessària per aconseguir la igualtat i que cal dotar-lo de recursos per fer efectiu el seu desplegament. Des de Junts Vilassar de Mar es va donar un sí crític. En primer lloc, perquè al document no consta la participació que han fet els grups polítics i en segon lloc, perquè no hi ha hagut un retorn de les aportacions fetes pels grups municipals. També ha posat de relleu que les accions noves que consten al pla es realitzaran a llarg termini.

Per unanimitat es va aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar per a l’organització del Maresmusic 2022 (18a edició). Era el segon punt de l’ordre del dia. La regidora de Joventut, Montse Gual, va recordar que el Maresmusic és una de les accions que forma part del Pla local de joventut i que serveix per donar suport i promocionar els grups locals de música jove emergents. L’aportació econòmica del consistori vilassarenc per a la realització del certamen és de 2.000 euros. Tots els grups a l’oposició van coincidir en la importància de promoure activitats culturals i en el fet de teixir aliances amb els municipis del voltant.

El ple va aprovar les factures d’Urbaser, SA, del mes de gener, pel servei de recollida d’escombraries i neteja viària i de la platja. Era el tercer punt de l’ordre del dia. Es tracta de dues factures, una de 214.524 euros i l’altra de 8.150 euros, és a dir, en total 222.674 euros. El punt es va aprovar amb els vots a favor del govern (ERC-Gent per VdM), els vots en contra de Junts Vilassar de Mar i Babord i les abstencions del PSC i Cs.Cs va recordar que es tracta d’un tema recurrent ja que el servei es presta i el consistori segueix sense contracte de recollida i neteja viària. Per a Cs, el problema rau en què el servei es realitza en base a unes condicions establertes al 2003 i això fa que el servei que es dona es ressenti en qualitat. Per al PSC, l’Ajuntament té l’obligació de pagar aquestes factures perquè la feina es fa tot i deixar clar que això no vol dir que validin la gestió del govern en aquest tema.   Babord va parlar de “negligència” del govern en traslladar a l’oposició la responsabilitat d’aprovar factures de les quals –van dir- no es pot fer un control de la prestació del servei. Babord va recordar que el seu grup va donar solucions transitòries mentre no es licita el servei com ara aprovar una ordre de continuïtat o la contractació d’un servei extern de control de la prestació, però que no han estat acceptades. Des de Junts Vilassar de Mar també es va recordar que ja fa tres anys que va caducar el contracte de recollida de residus i neteja viària i que ara tot just es portarà a licitació. Igual que Babord, també van votar en contra perquè creuen que és una responsabilitat que pertany al govern.

El cinquè punt, la proposta d’aprovació de les tarifes de la Piscina Municipal per a l’any 2022 proposades per l’empresa concessionària, aplicant un increment del 3,78%, es va aprovar amb els vots a favor del govern (ERC-Gent per VdM), els vots en contra de Babord i l’abstenció de Junts Vilassar de Mar, PSC i Cs. Cs va explicar que s’abstindrien per no posar pals a les rodes a un tràmit tècnic que està contemplat a les bases del contracte però va voler destacar que la gestió del govern amb la Piscina Municipal crea moltes incerteses. Des del PSC, es va remarcar que la Piscina és un tema que els preocupa molt. Van ressaltar que la comissió de seguiment del 2015 al 2018 no es va convocar i que no s’està afrontant el problema amb l’empresa concessionària de la qual no es rep el cànon per un acord de governs anteriors. Per a Babord, aquest punt de les tarifes torna a mostrar deixadesa del govern en el control i seguiment de l’execució de la concessió. Malgrat el plec de clàusules del contracte sí preveu que les tarifes s’aniran revisant, no diu quina fórmula s’ha d’aplicar. Per a Babord, la fórmula proposada pel concessionari no incentiva la disminució de la despesa i dificulta les tasques de control que ha de fer l’Ajuntament. Per a Junts Vilassar de Mar, la modificació de tarifes compta amb un informe tècnic favorable i per això es van abstenir però també van acusar al govern de “nul·la gestió” amb aquest equipament des del 2015 al 2019.

En el punt sisè, es va aprovar la creació de la Comissió d’estudi per a la redacció de la modificació de l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Mar. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va explicar que serà treballada a la Taula de Mobilitat amb tots els grups com ja s’havia explicat en les reunions. Tots els grups municipals van votar-hi a favor.

El setè punt, la moció resolutiva presentada pel grup municipal del PSC per a la constitució d’una comissió informativa per a l’adhesió del municipi a la Xarxa de ciutats amigables amb les persones grans, també va comptar amb el recolzament de tot el plenari. El regidor socialista Manel Balaguer va explicar que una ciutat amigable incorpora en la seva planificació de polítiques i programes municipals la perspectiva de les persones grans. A la pràctica -va resumir- implica que la ciutat ha de treballar per adaptar les seves estructures i serveis perquè siguin accessibles i inclusius per a les persones grans. El projecte està basat en quatre fases: diagnosi, pla d’acció, avaluació i millora continuada, i es desenvolupa en un àmbit temporal de cinc anys. La moció estableix que la Comissió d’estudi elaborarà un dictamen que, en cas de ser favorable, es presentarà al plenari per a l’aprovació de l’adhesió de Vilassar de Mar a la Xarxa de ciutats amigables amb la gent gran. Des del govern, la regidora de Gent Gran, Núria Arasa, va avançar que la Comissió es convocarà al més aviat possible i que des del govern ja s’estava treballant amb aquesta línia perquè s’havien demanat dues subvencions a la Diputació, una d’elles per al suport a la diagnosi de l’envelliment actiu, que estaria dins la primera fase d’aquest projecte de ciutats amigables amb la gent gran.

Per unanimitat, es va aprovar l’entrada d’un punt d’urgència per donar llum verda a l’increment salarial del 2% en les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, i amb efectes des de l’1 de gener de 2022. Després de votar la urgència d’entrar aquest punt, es va procedir a votar el punt , que va ser aprovat per unanimitat.

Pel que fa al  torn de precs i preguntes:

 Cs no en va fer cap.

Des del PSC es va reclamar resposta a dues instàncies pendents. Van preguntar com està la campanya de rosegadors a la platja; quines són les idees per a la Festa Major; si es repensaran la ubicació dels col·legis electorals per fer-los més accessibles als ciutadans; si hi ha algun protocol de teletreball a l’Ajuntament; com es troba la decisió de la ubicació del mercat ambulant dels dijous; l’actualització del registre d’entitats i el compliment de l’ordenança d’ocupació de via pública. Pel que fa als rosegadors a la platja, des del govern es va explicar que s’han instal·lat papereres especials per controlar els rosegadors i que aquest estiu s’avaluarà la seva efectivitat. Respecte a la Festa Major, es va avançar que ja s’havia fet una primera reunió amb entitats i que si tot marxa com el previst serà una Festa Major amb condicions d’abans de la pandèmia. Respecte al mercat ambulant, es va recordar que s’estava pendent de l’informe tècnic final per convocar a tots els grups municipals i sobre els col·legis electorals, que no hi ha intenció de modificar-los tot i que estan oberts a propostes. Respecte al teletreball, es va explicar que, per acord entre govern i mesa de treballadors, el personal de l’Ajuntament pot fer dos dies de teletreball. Finalment, sobre el control de les terrasses de bars, es va dir que el control es segueix fent.

Babord va preguntar sobre el retard de vuit mesos en l’adjudicació del contracte per a la valoració dels llocs de treball; per les filtracions d’aigua que pateix l’equipament de l’Aula de Música; pel pressupost de la Festa Major i pels retards en la implementació del Pla Director de la Bicicleta. Respecte a la valoració de llocs de treball, es va respondre que havia estat per acumulació de feina de la persona que se n’ocupava, i sobre l’Aula de Música, que ja hi havia projecte d’arranjament. Pel que fa al pressupost desglossat de la Festa Major, es va respondre que ja es comunicaria perquè tot just ara començaven a definir-lo i sobre les actuacions previstes al Pla Director de la Bicicleta es va explicar que estaven a punt de formalitzar-se i que seguiran el calendari previst. Babord també va preguntar per si els afectats de l’incendi de la nau de Via Octaviana havien pogut accedir a recollir les seves pertinences. El regidor Àngel Font va explicar que dimarts o dimecres de la setmana vinent està prevista l’entrada, primer de Mossos i després de les persones que hi vivien i que les mantenen informades en tot moment.

Junts Vilassar de Mar va preguntar el motiu de no deixar accedir a públic al gimnàs del pavelló Paco Martin, on fan esport les gimnastes de l’AGAV, i per les guinguetes d’estiu que, segons darreres informacions, no podran obrir fins a l’1 de maig. A totes dues preguntes, el govern respondrà per escrit.

A la plenària es van aprovar, per unanimitat, les actes dels plens del 17 de febrer i el 3 de març, era el primer punt de l’ordre del dia.

També es va donar compte  dels decrets de l’alcaldia des del núm. 551/2022 al 1024/2022.

Pots escoltar aquí el balanç de la sessió plenària del govern i l’oposició:

Pots tornar a escoltar el ple sencer en aquest enllaç