‘Les veus del ple’ 29.04.2022

“Les veus del ple” 29.04.2022

La sessió plenària ordinària del mes d’abril, celebrada aquest passat dijous 28, va aprovar, entre altres punts, el Pla de Camins Escolars, el suport de Vilassar de Mar a la Declaració per a uns Municipis i Comunitats Cuidadores, impulsada per la Diputació de Barcelona, la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, la constitució de la comissió redactora de les bases dels premis Esforç i Excel·lència de Vilassar de Mar i la moció per crear un protocol en contra de les actituds masclistes que pateixen les dones regidores a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, presentada per les regidores de Junts Vilassar de Mar, Babord i PSC.

Anem a pams:

En el tercer punt, es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit per import de 126.683,23 € finançat amb romanent líquid de tresoreria per despeses generals, en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2022 per a les despeses del reequilibri econòmic de la Piscina Municipal. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de PSC i Junts VdM i els vots en contra de Ciutadans (Cs) i Babord.

La mateixa votació va tenir el quart punt, que va aprovar la resolució d’indemnització per al restabliment de l’equilibri econòmic a causa de la covid-19 presentada per GEAFE S.A., l’empresa que gestiona la concessió de la Piscina Municipal. Aquesta resolució estima parcialment la petició d’indemnització del contracte de gestió de la Piscina Municipal presentada per GEAFE per un import de 126.683 euros.

Segons va explicar el regidor d’Esports, Jordi Tapias, aquesta indemnització correspon a la suspensió total del servei durant l’exercici 2020 a conseqüència de la pandèmia de la covid-19 i a les restriccions d’aforament i limitacions d’horaris ordenats per les diferents administracions pel mateix motiu i està contemplada per llei.

Ciutadans va afirmar que la gestió feta pel govern (ERC-GentxVdM) pel que fa a la Piscina Municipal “no ha estat l’òptima”, va dir que és la seva “espasa de Dàmocles” i va mostrar-se “no massa conforme” amb la proposta presentada pel govern.

El PSC va convenir que “l’administració té l’obligació legal” de satisfer aquesta indemnització, va considerar correcta l’estimació feta i va expressar el seu desig que “l’Ajuntament arribi a un acord amb l’empresa concessionària perquè ens preocupa la gestió de la piscina, que és deficient”.

Babord va dir no entendre per què aquesta indemnització no estava prevista en el pressupost i s’ha de fer una modificació de crèdit per assumir-la i es va mostrar en desacord amb la proposta perquè “estem cedint a les pretensions de la concessionària sense cap contrapartida”. “L’argumentació tècnica és molt pobre i no tenim clar si estem pagant unes pèrdues que podrien ser degudes a la mala gestió de l’empresa concessionària”, va afegir la regidora de Babord Elena López.

Tot i considerar “probablement correcte” l’informe presentat, Junts VdM va argumentar la seva abstenció pels “dubtes” que li genera “la mala gestió de la piscina tots aquests anys, així com el control que en fa l’Ajuntament”.

En el cinquè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Cs, PSC i Babord i els vots en contra de Junts VdM l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit per import de 293.318 € finançat amb romanent líquid de tresoreria per despeses generals, en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2022.

El sisè punt, el reconeixement extrajudicial de crèdits referit a factures d’exercicis anteriors, l’import total de les quals ascendeix a la quantitat de 293.318 euros, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Ciutadans, PSC i Babord i els vots en contra de Junts VdM.

En aquest punt, el portaveu de Ciutadans, Juan Díaz, va destacar que, entre aquestes factures, es troben les d’Urbaser, l’empresa encarregada del servei de recollida d’escombraries i neteja, i va considerar que “aquesta no és la manera de pagar el servei més important que té el municipi”.

Quico Zamora, portaveu del PSC, va assenyalar que “no totes les factures que s’hi inclouen són iguals; algunes tenen contracte, altres, no, altres arriben acabat l’exercici i tenim dubtes sobre la gestió”. “Però com podem censurar la mala gestió sense afectar els proveïdors? No podem fer-ho”, va afegir.

Elena López, de Babord, va afirmar: “La nostra crítica és que les factures d’Urbaser vagin en el mateix paquet que factures de petits proveïdors que, òbviament, s’han de pagar. Aquesta proposta conjunta ens impedeix votar el que realment volem votar”.

La portaveu de Junts VdM, Laura Martínez, va argumentar el seu vot en contra tot assegurant que el seu grup no es deixaria condicionar pel fet que “factures que són diferents s’hagin posat al mateix nivell” i, com la resta de companys de l’oposició, va al·ludir especialment a les factures d’Urbaser.

En el setè punt, es van aprovar les factures d’Urbaser del mes de febrer de 2022 per un import de 222.674 euros. Aquesta proposta va comptar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, les abstencions de Cs i PSC i els vots en contra de Babord i Junts VdM.

El vuitè punt va servir per aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte del PSC, que es va abstenir.

El mateix alcalde, Damià del Clot, va detallar els 15 llocs de treball que passen de personal laboral a personal funcionari de l’Ajuntament, dins del procés d’estabilització del personal interí que té el consistori, que, segons va assenyalar, té un percentatge de temporalitat del 60%.

Tots els grups de l’oposició van estar d’acord en la necessitat d’aquesta proposta, si bé el PSC es va abstenir per no comptar amb la informació necessària per saber si les decisions es prenen en funció de les necessitats reals de cada àrea. Junts VdM també va fer un “sí crític” perquè “hagués estat bé tenir una valoració dels llocs de treball per tractar aquest punt i perquè fos més net i transparent”.

En el novè punt, es va rebutjar, amb els vots en contra de tots els grups de l’oposició i els vots a favor d’ERC-GentxVdM, la constitució de la comissió redactora de les bases reguladores per a la convocatòria d’atorgament de subvencions de l’Ajuntament per als projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional.
La regidora del govern Núria Arasa va recordar que l’Ajuntament no disposa de cap normativa específica pròpia que reguli aquesta convocatòria i que la proposta pretenia establir prioritats sectorials i específiques per concentrar els recursos i generar major impacte integrant les orientacions derivades dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’enfocament basat en els drets humans aplicat a cooperació.

Els grups de l’oposició van coincidir en el sentit del vot i en els arguments, ja que tots van assenyalar que el que es necessita és el reglament general que reguli totes les subvencions que han demanat en diverses ocasions.

Per unanimitat es va aprovar, en canvi, el desè punt, la constitució d’una comissió per a l’adhesió de Vilassar de Mar a la Xarxa de ciutats amigables amb les persones grans.

Tal com va recordar Núria Arasa, la Xarxa mundial de ciutats i comunitats amigables amb la gent gran és una resposta al ràpid envelliment de la població i té l’objectiu de connectar ciutats, comunitats i organitzacions a tot el món amb la visió comuna de fer del seu entorn un indret millor on envellir dignament i amb qualitat.

El PSC, que havia impulsat la proposta en el ple del passat març, es va congratular per la rapidesa amb la qual el govern la va recollir i va demanar la mateixa rapidesa en la constitució de la comissió perquè aquesta pugui emetre el dictamen necessari per optar a les subvencions que per aquest propòsit es convocaran el 2023.

En l’onzè punt, es va aprovar la constitució de la comissió redactora de les bases dels premis Esforç i Excel·lència de Vilassar de Mar i la constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte. Ciutadans i Babord es van abstenir, mentre que ERC-GentxVdM, PSC i Junts VdM van votar a favor d’aquest punt.

La regidora de Joventut, Montse Gual, va explicar que els objectius d’aquests premis són: “fomentar i promoure l’esforç en l’àmbit de l’educació formal, reconèixer el talent i l’excel·lència en l’àmbit de l’educació formal, fomentar i promoure experiències educatives i de lleure transformadores, fomentar i promoure la continuïtat en els estudis més enllà de l’etapa obligatòria i reconèixer el paper de les persones joves com a agents actius en la comunitat”.

Juan Díaz va argumentar l’abstenció de Ciutadans reiterant “la necessitat d’un reglament general de subvencions”, mentre que la regidora de Babord Tamara Mateos va assenyalar que els conceptes “esforç i excel·lència” són “perillosos perquè posen l’accent en els mèrits individuals per assolir l’èxit educatiu quan saben que allò que és decisiu és el context,  la motxilla que cada infant i jove porten i que, en molts casos, es converteix en un llaç del qual no es poden desprendre i els aboca al fracàs”.

En el dotzè punt, es va autoritzar a l’enginyer de l’Ajuntament, Sr. Joan Casademont Portell, a comptabilitzar la seva feina al Consistori amb una segona activitat privada com a enginyer fora de l’Ajuntament en horari no comprès en la seva jornada laboral, tal com el mateix interessat havia demanat. La proposta va comptar amb els vots a favor de tots els grups municipals tret de Babord, que va votar en contra.

La unanimitat es va recuperar en el tretzè punt per aprovar el Pla de Camins Escolars de Vilassar de Mar.

El regidor de Mobilitat, Àngel Font, va afirmar que aquest és el pla més important de la seva Regidoria després del Pla Director de la Bicicleta i que té com a objectiu “la transformació de Vilassar de Mar donant eines per facilitar que les nenes i els nens es puguin desplaçar a l’escola de manera còmoda i segura”. Molt satisfet per la feina feta, Font també va destacar el paper “molt actiu” que han tingut les escoles del poble fent les seves aportacions a través de l’enquesta que els va fer arribar l’Ajuntament. El regidor de Mobilitat va xifrar en 1.179.300 euros el pressupost que es dedicarà en els pròxims cinc anys a aquest pla, que s’anirà executant anualment amb diverses actuacions.

Tots els grups de l’oposició van valorar de manera positiva aquest pla que, segons Babord, demostra que “és possible fer una política amb més participació ciutadana”.

Unànime va ser també l’aprovació del catorzè punt, la moció de suport a la Declaració per a uns Municipis i Comunitats Cuidadores impulsada per la Diputació de Barcelona.

Segons va explicar Núria Arasa, l’adhesió a aquesta declaració té entre els seus objectius impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura i de corresponsabilització d’homes i dones; afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat; mostrar el valor positiu de la cura; contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat; i impulsar el reconeixement i facilitar suport i acompanyament a les persones que cuiden, de forma professional o no, entre altres.

Pel que fa al quinzè punt, una moció per crear un protocol en contra de les actituds masclistes que pateixen les dones regidores a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, presentada per les regidores de Babord (Elena López, Júlia Suriol i Tamara Mateos), Junts (Laura Martínez i Maria Lloret) i PSC (Anna Santos), es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups de l’oposició i l’abstenció del grup de Govern ERC-GentxVdM.

Les regidores que la presentaven van llegir la moció i van exposar que “regidores de l’Ajuntament de Vilassar de Mar han patit situacions de violència, intimidació, ridiculització, menysteniment o limitació en la seva participació, en nombroses ocasions i per part de diversos regidors o del mateix alcalde”. La moció també denuncia la manca de resposta a aquestes actituds per part de la institució i de l’alcalde, que modera els plens. La moció afegeix que la participació de les dones regidores als plens i comissions de l’Ajuntament, tant en nombre de torns de paraula com en temps d’intervenció, és més baixa que la dels homes regidors malgrat la significativa presència de dones en la composició actual de govern i oposició. La moció subratlla que l’Ajuntament no compta amb un protocol de resposta per casos de violències masclistes patides per les regidores en l’exercici del seu càrrec i proposa crear-lo. Així mateix, demana introduir mecanismes per garantir la plena participació de les dones regidores en els plens i comissions; aprovar un decàleg de bones pràctiques i oferir una formació feminista obligatòria en matèria de gènere als regidors i regidores en el termini de dos mesos; i exigir la responsabilitat de l’alcalde en aturar aquestes violències en el mateix moment que es produeixin i adoptar les mesures corresponents en cas de reiteració.

La regidora del PSC, Ana Santos, una de les ponents de la moció, va explicar que està d’acord en crear un protocol en contra de les actituds masclistes al Ple però també va dir que volia ser el més honesta possible i va explicar un cas que vol mantenir en l’anonimat però mitjançant el qual ha pogut veure el bon treball del govern en moments de crisi: “per la meva feina en temes d’igualtat vaig poder veure en primera línia com l’alcalde i regidors del govern van traçar un pla d’actuació d’ajuda immediata cap a una companya. La regidora Montse Gual ja tenia previst posar en marxa el protocol del que avui parlem i la regidora Núria Arasa va activar tots els recursos dels que disposava aquest ajuntament per ajudar-la. Vull posar en valor el treball d’aquest govern per saber abordar un tema tan delicat”, va concloure.

La regidora d’Igualtat i representant d’ERC-GentxVdM, Montse Gual, va lamentar “no haver rebut una trucada abans que es presentés la moció, que signen totes les regidores de l’oposició” i no les de l’equip de govern. Tot i interpretar-la com “un toc d’atenció, que està bé i ens obliga a deconstruir-nos”, Gual va qualificar la moció “d’atac directe a l’equip de govern perquè se’n desprèn inacció i això em dol”.

Laura Martínez, de Junts VdM, va afirmar que algunes de les propostes fetes per l’equip de govern per sumar-se a la moció eren inacceptables perquè “ens responsabilitzen a les mateixes dones de les violències i masclismes que patim quan qui dona paraules en el ple és l’alcalde”.

En setzè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1025/2022 al 1582/2022.

En el dissetè punt, i després d’aprovar la urgència amb la qual s’havia entrat la proposta, també es va aprovar la ratificació del decret d’alcaldia núm. 1533 de 21 d’abril de 2022, relatiu a l’ampliació en dos dies del termini de licitació del contracte de recollida de residus i neteja viària. El punt va comptar amb els vots a favor de l’equip de govern i amb l’abstenció de tots els grups de l’oposició.

En el torn de precs i preguntes, el divuitè punt del Ple, només PSC i Babord van plantejar algunes qüestions, mentre que Junts VdM va fer un prec: que se’ls contesti a preguntes formulades en plens anteriors que encara no han rebut resposta.

El PSC va preguntar si el govern ha presentat alguna proposta per adherir-se al programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics i va expressar la seva constatació que l’Ajuntament no respon les instàncies i expedients de la ciutadania, alhora que va preguntar per instància concreta. L’alcalde es va comprometre a respondre per escrit totes dues qüestions.

Babord, per la seva banda, va preguntar quantes i quines van ser les empreses que s’han presentat a la licitació del contracte de recollida d’escombraries i neteja viària i altres qüestions relatives a aquesta licitació. El regidor de Medi Ambient, Joan Roca, va respondre que va haver dues ofertes presentades, una per part de l’UTE de Fomento i Limasa, i una altra per part d’Urbaser. Babord també preguntar per les subvencions per a les activitats extraescolars i va fer un prec sobre les cintes plàstiques que utilitza la Policia per tancar espais perquè aquestes siguin recollides un cop ja no són necessàries i no quedin a terra.

El ple es va tancar amb les qüestions d’un ciutadà del Barato que va preguntar quan està previst asfaltar un tram del carrer Manel Roca que, segons va apuntar, porta “dos anys i mig” en mal estat. El mateix ciutadà va preguntar per altres carrers del barri i pel clavegueram. El portaveu d’ERC-GentxVdM, Àngel Font, es va comprometre a respondre a les seves qüestions per escrit.

En el primer punt es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior del 17/03/2022.

En el segon punt, es va donar compte dels decrets d’alcaldia corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2021 i a l’aprovació de la liquidació del pressupost 2021 del Patronat Municipal d’Escoles Bressol.

Valoració de la plenària de les forces polítiques de govern i oposició:

Àudio sencer del ple: