“Les veus del ple” 24.12.2021

L’última sessió plenària ordinària de l’any 2021 es va celebrar aquest passat dijous,23 de desembre, de manera telemàtica, per minimitzar riscos sanitaris donada l’actual situació epidemiològica. Al ple, que va durar unes dues hores i mitja, es van aprovar tots els punts de l’ordre del dia, tret les dues mocions presentades pels grups de l’oposició, Junts Vilassar de Mar i Babord.

A l’espai “Les veus del ple” d’aquest divendres 24 de juny us oferim un ampli resum de la sessíó, amb el balanç per part de govern i oposició

La sessió va constar de nou punts en l’ordre del dia:

Al segon punt, es va aprovar amb els vots a favor de ERC-GentxVdM, l’abstenció de Ciutadans (Cs), PSC i Babord i els vots en contra de Junts Vilassar de Mar la modificació de les bases d’execució del pressupost 2021 prorrogades a l’exercici 2022.  El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va apuntar els articles que s’havien de modificar (5è, 38è i 39è) de les bases d’execució del pressupost i va respondre les qüestions plantejades al respecte pels grups de l’oposició.

El tercer punt, referent a la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser S.A. dels mesos d’octubre i novembre, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Cs i PSC i els vots en contra de Babord i Junts. Es tracta de tres factures que pugen a  437.198 euros.

Ciutadans va instar al govern (ERC-GentxVdM) a “posar data al nou contracte” que ha de substituir a l’actual, caducat des de fa més de dos anys. En la mateixa línia, el PSC va incidir en el fet que “l’any que ve seguirem amb aquest contracte caducat perquè fins al gener no es portaran a aprovació els plecs del nou contracte i el procediment s’allargarà fins a la tardor”. Baborb va atribuir la situació a “la negligència del regidor de Medi Ambient, que no va ser capaç de portar un nou contracte a temps, i ara trasllada la responsabilitat de la seva inoperància a tot el plenari” i va demanar la contractació d’un servei de control d’aquest servei i de la seva qualitat “per poder pal·liar d’alguna manera aquesta situació irregular”. Junts Vilassar de Mar va al·ludir al “dia de la marmota” per qualificar la necessitat de portar l’aprovació de les factures d’Urbaser a tots els plens, va recordar que aquest “és el contracte més important” de l’Ajuntament i va afirmar: “No veiem que la recollida sigui l’adient ni que el poble estigui net. No avalarem aquesta manera de funcionar, aquesta deixadesa”.

El quart punt va servir per aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentVdM, Babord i Junts i l’abstenció de Cs i PSC la declaració d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals i artístiques, les activitats realitzades per l’Ateneu Vilassanès de la classe obrera.

El regidor d’Hisenda va explicar que aquesta declaració és necessària, entre altres coses, perquè l’Ateneu mantingui la desgravació del 95% de l’IBI que tenen els béns d’interès cultural i que va perdre temporalment arran de la compravenda feta fa dos anys per l’Ajuntament, en trobar-se amb dues referències cadastrals.

El portaveu de Cs, Juan Díaz, va reconèixer la necessitat d’aquesta declaració, però va demanar més informació sobre “l’operació Ateneu”, és a dir, sobre els projectes i costos previstos per aquest equipament per esvair “la incertesa que genera aquesta operació”.

Quico Zamora, portaveu del PSC, va qualificar “d’anècdota” aquesta declaració i va posar el focus sobre el “malbaratament de molts recursos públics” que suposarà invertir en aquest projecte “quan hi ha informes que diuen que l’Ateneu no compleix els requisits d’un equipament cultural”. “Demanem que es repensi aquest projecte”, va dir Zamora.

Babord va optar per no entrar a discutir el projecte “tot i estar d’acord amb Ciutadans i PSC en la necessitat de fer un debat de poble sobre què s’ha de fer amb l’Ateneu” i va recolzar el que es portava a votació amb tres vots favorables.

El mateix va fer Junts Vilassar de Mar, tot essent “molt crític amb el que s’ha fet i deixat de fer amb l’Ateneu” i considerant la seva compra de fa dos anys “una mesura electoralista en el moment per després tancar-lo”.

El portaveu de l’equip de Govern, Àngel Font, va negar que la compra de l’Ateneu es fes a correcuita, com va afirmar Junts Vilassar de Mar, i va explicar que la negociació d’aquesta compra es va fer entre 2015 i 2019. També va anunciar la pròxima convocatòria d’una reunió amb els grups de l’oposició per explicar-los el projecte i la situació actual.

En el cinquè punt, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme (CCM) i l’Ajuntament per a la gestió del servei d’acollida per a l’any 2022.

La regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va explicar que l’acollida de la població nouvinguda és una competència dels ens locals, que poden gestionar en col·laboració amb ens supramunicipals, com és el cas del Consell Comarcal del Maresme. També va detallar que, amb l’aprovació d’aquest conveni, el Consell Comarcal aportarà un tècnic auxiliar d’immigració, amb una dedicació de 366 hores anuals -sense que existeixi cap vincle de dependència funcional ni laboral amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar-, que cobrarà un total de 12.938,10 euros, a raó de 35,35 euros per hora pels seus serveis.

El sisè punt, la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Junts Vilassar de Mar , per iniciar de manera urgent l’expedient de concessió del camp municipal de futbol Xevi Ramon, es va rebutjar amb els vots en contra d’ERC-GentxVdM i Babord i els vots a favor de Junts, PSC i Cs.

En l’explicació de la moció, Laura Martínez va afirmar que “la situació de la Unió Esportiva (UE) no és de rebut”, va recordar que “la concessió del camp municipal està caducada” i va denunciar que “més de 600 esportistes usen aquesta instal·lació de manera precària”. “La UE ha prestat un gran servei a Vilassar de Mar, vetlla perquè els nens i les nenes facin esport i la seva situació és una mostra més de la deixadesa del govern”. La portaveu de Junts Vilassar de Mar va subratllar que l’any 2012 es va modificar parcialment el contracte de concessió del camp Xevi Ramon, passant l’Ajuntament a fer-se càrrec del manteniment, conservació, vigilància i neteja del Xevi Ramon i del camp annex i van incidir en el fet que “la pròrroga de la concessió porta un any i mig vençuda”. Martínez també va afirmar que l’actual gestió dels horaris de consergeria no permet a l’entitat realitzar les activitats en la forma i el temps que requereix i va proposar que sigui la pròpia UE qui es faci càrrec del   manteniment de les instal·lacions, “ja que és qui coneix les seves necessitats reals”.

Cs i PSC van estar d’acord amb la proposta de la moció, mentre que Babord, “tot i compartir totalment la crítica a la tasca o no tasca del govern i l’argumentari” de Junts Vilassar de Mar, va votar en contra per “no compartir gens” la proposta que l’entitat es faci càrrec de la gestió del camp municipal. “Creiem que l’Ajuntament ha de gestionar directament els equipaments municipals. Això garanteix, entre d’altres coses, la igualtat d’oportunitats i la transparència”, va afirmar la portaveu de Babord, Elena López.

En representació d’ERC-GentxVdM, el regidor d’Esports, Jordi Tapias, va admetre que “els temps no han sigut els desitjats”; va mostrar-se d’acord amb bona part dels punts de la proposta, però va demanar per votar a favor que es modifiquessin “dos aspectes que no s’atenen a la realitat”. “L’entitat desenvolupa la seva activitat amb tota normalitat i dir que no està fent el manteniment tampoc s’ajusta a la realitat”, va afirmar Tapias.

Martínez va insistir en el seu argumentari i no va modificar aquests dos punts, la qual cosa va fer que ERC-Gentx VdM votés en contra de la moció i aquesta no tirés endavant.

Pel que fa al setè punt, una moció, no resolutiva, presentada per Babord, per augmentar el parc d’habitatges de lloguer social durant el mandat 2019-2023, també es va rebutjar amb els vots en contra d’ERC-GentxVdM, Junts Vilassar de Mar, i els vots a favor de Babord, PSC i Cs.

La portaveu de Babord, Tamara Mateos, va considerar “molt alarmant que en un poble de més de 20.000 habitants només s’hagi impulsat des de l’Ajuntament una única promoció de 57 habitatges de protecció oficial de lloguer, realitzada l’any 2008, malgrat haver patit des de llavors dues crisis econòmiques successives que han reduït enormement el poder
adquisitiu d’amplis sectors de la població”. Babord considera que el parc públic d’habitatge del que disposa Vilassar de Mar  éstotalment insuficient per donar una resposta adequada a les necessitats i dificultats per accedir a un habitatge digne que tenen les vilassarenques i els vilassarencs i va subratllar que la llista d’espera per accedir a algun dels pisos de lloguer social existents ascendeix a més 90 famílies. Mateos va considerar inexplicable la inacció i la manca de polítiques efectives de la Regidoriad’Habitatge davant d’aquesta greu problemàtica i va urgir a ampliar el nombre d’habitatges de protecció oficial de lloguer al municipi.

Així, Babord va demanar que el Govern municipal augmenti el parc públic d’habitatge i iniciï la construcció de noves promocions de lloguer social a través de les següents propostes: la construcció d’habitatge públic de lloguer social a Can Vives; a impulsar l’elaboració i aprovació del projecte constructiu del solar de La Muralla per tal d’iniciar les obres aquest mateix mandat; exercir el dret de tanteig i retracte en les operacions de compravenda
d’habitatges de protecció oficial de Vilassar de Mar com en el cas de Can Bisa ,i en tots aquells en què les condicions econòmiques siguin més favorables a les del mercat; exercir el dret d’opció en els sis pisos buits provinents d’execució hipotecària o dació en pagament dels que es tenen coneixement actualment, així com en tots aquells pisos que es puguin identificar en un futur.

Cs es va mostrar d’acord amb el fons de la moció i va votar a favor. El PSC va fer el mateix, tot fent autocrítica del paper de l’oposició en aquesta matèria. “Aquesta moció l’hauríem d’haver presentat, i incloc al PSC, a l’inici de la legislatura i hauríem d’haver estat més valents. Si ara redactéssim un pla d’habitatge abans que no acabi aquesta legislatura, faríem un gran servei al poble”, va afirmar Quico Zamora.

Junts Vilassar de Mar va votar en contra, “tot i compartir la diagnosi, pel punt del tanteig i retracte, que implica que, quan algú vengui un habitatge, l’Ajuntament tingui aquest dret i pugui dir que per aquell preu se’l queda”, va explicar Laura Martínez.

La regidora d’Habitatge, Núria Arasa, en representació d’ERC-GentxVdM, va compartir la necessitat de tenir més habitatge social, però, com Junts Vilassar de Mar, va mostrar-se en desacord amb el dret de retracte perquè “no podem no fer cas del que ens diu la tècnica d’habitatge, que és que hem de comprar pisos del mercat lliure i incorporar-los al parc públic i no augmentar-lo a través de pisos que ja són de protecció oficial i ja tenen aquesta funció”. Respecte al pla d’habitatge, Arasa va afirmar que confien en poder començar amb la seva redacció al 2022.

Al novè punt, el de precs i preguntes, Cs i PSC no van plantejar-ne cap, mentre que Babord va preguntar pel pla d’accessibilitat i per la situació de la renovació de la declaració de Vilassar de Mar com a àrea de mercat d’habitatge tens i els retards que s’han produït al respecte, així com pel motiu pel qual les banderoles de l’última campanya de reciclatge no s’han inclòs en el llistat que desglossa els costos de totes les campanyes de banderoles que s’han fet al 2021. Els regidors Núria Arasa i Joan Roca van donar una primera explicació que es van comprometre a ampliar quan tinguin més informació al respecte.

Junts Vilassar de Mar va traslladar la pregunta d’una ciutadana sobre l’alternativa proposta pel Govern a la pèrdua de places d’aparcament al carrer Mont quan es converteixi en una plataforma única. Àngel Font, en representació del grup de govern, va respondre que “apostar per la qualitat de vida dels ciutadans suposa la pèrdua d’algunes places d’aparcament, sí, però, en aquest cas, tampoc són tantes”.

El Ple va concloure sense cap pregunta de la ciutadania i amb el desig per part de l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, i de totes les regidores i tots els regidors del plenari que tothom tingui unes bones festes de Nadal, malgrat les noves restriccions per contenir la pandèmia de la covid-19.

En el vuitè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del número 3779/2021 al 4438/2021.

En el primer punt, es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior del dia 18/11/21.

Balanç del ple que realitzen govern i oposició:

Podeu escoltar el ple sencer en aquest enllaç: